Reg. číslo Začiatok    Koniec    Názov projektu / grantu     Schéma Nositeľ
1/0364/20 2020 2022 Ekologická nika nepôvodných druhov rýb z hľadiska dynamického procesu invázie a naturalizácie VEGA
Počet záznamov v databáze: 11
Strana 2 z 2
Skip to content