Reg. číslo Začiatok    Koniec    Názov projektu / grantu     Schéma Nositeľ
001UVLF-4/2022 2023 2025 Využitie a implementácia nových poznatkov vo výučbe hygieny chovu zvierat a welfare na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach KEGA Gregová Gabriela
KEGA:008UVLF-4/2023 2023 2025 Inovácia a modernizácia praktickej výučby predmetov genetika a klinická genetika za účelom zvýšenia kvality vzdelávania študentov KEGA Galdíková Martina
006UVLF-4/2023 2023 2025 „Výcvik psov pri zachovaní pohody zvierat“ edukačný materiál pre študijný program kynológia KEGA Lazár Peter
015UVLF-4/2023 2023 2025 Inovatívne metódy prípravy anatomických preparátov vo veterinárskej medicíne KEGA Krešáková Lenka
004UVLF-4/2023 2023 2025 Implementácia alternatívnych modelových organizmov a metód v rámci vysokoškolského vzdelávania KEGA Luptáková Lenka
012UVLF-4/2023 2023 2025 Príprava progresívneho vzdelávacieho procesu pre výučbu fyziológie v novom akreditovanom študijnom programe "veterinárna sestra" KEGA Sopková Drahomíra
005UVLF-4/2022 2022 2024 Implementácia nových vedeckých poznatkov do výučby predmetu Epizootológia KEGA Ondrejková Anna
009UVLF-4/2022 2022 2024 Transmisia výsledkov výskumu do inovácie výuky študijného predmetu etológia zvierat. KEGA Kottferová Jana
015UVLF-4/2022 2022 2024 Inovácia výučby klinickej a patologickej biochémie v študijnom programe farmácia KEGA Valko-Rokytovská Marcela
017UVLF-4/2022 2022 2024 Implementácia informačných a zobrazovacích technológií do štúdia pohybového systému KEGA Vdoviaková Katarína
Počet záznamov v databáze: 85
Strana 1 z 9
Skip to content