Reg. číslo Začiatok    Koniec    Názov projektu / grantu     Schéma Nositeľ
3/5040/07 2007 2009 Komparácia edukačných programov vybraných veterinárskych fakúlt v EÚ KEGA Korim Peter
3/5115/07   2007 2009 Obsahové a technické zabezpečenie nového študijného predmetu Fyzika a biofyzika v novoakreditovanom odbore Farmácia na UVL v Košiciach KEGA Staničová Jana
3/3119/05 2005 2006 Vytvorenie a prezentácia multimediálnych programov pre študijné predmety vyučované v 1., 2. a 3. stupni vysokoškolského štúdia na UVL Košice KEGA Korim Peter
3/0101/02 2002 2003 Príprava celoštátnej učebnice „Súdne veterinárske lekárstvo“ KEGA Korim Peter
006UVLF-4/2023 -0001 -0001 KEGA Lazár Peter
Počet záznamov v databáze: 85
Strana 9 z 9
Skip to content