Reg. číslo Začiatok    Koniec    Názov projektu / grantu     Schéma Nositeľ
008UVLF-4/2022 2022 2024 Koronavírusové choroby zvierat KEGA Vojtek Boris
016UVLF-4/2022 2022 2024 Implementácia moderných audiovizuálnych metód do výučby predmetu Klinická prax v študijnom odbore všeobecné veterinárske lekárstvo KEGA Kožár Martin
006UVLF-4/2022 2022 2024 Študijné texty a virtuálne laboratórium pre e-vzdelávanie v oblasti technológií a bezpečnostných systémov pri výrobe krmív KEGA Marcin Andrej
006UVLF-4/2022 2022 2024 Študijné texty a virtuálne laboratórium pre e-vzdelávanie v oblasti technológií a bezpečnostných systémov pri výrobe krmív KEGA Marcin Andrej
006UVLF-4/2022 2022 2024 Študijné texty a virtuálne laboratórium pre e-vzdelávanie v oblasti technológií a bezpečnostných systémov pri výrobe krmív KEGA Marcin Andrej
001UVLF-4/2022 2022 2024 Využitie a implementácia nových poznatkov vo výučbe hygieny chovu zvierat a welfare na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach KEGA Gregová Gabriela
004UVLF-4/2022 2022 2024 Skvalitnenie praktickej a teoretickej výučby sokoliarstva a rehabilitácie voľne žijúcich dravých vtákov v terciárnom a širšom odbornom vzdelávaní. KEGA Kuzyšinová Katarína
009UVLF-4/2021 2021 2023 Inovácia a implementácia nových poznatkov vedeckého výskumu a chovateľskej praxe na skvalitnenie výučby zahraničných študentov v predmete Zootechnika KEGA Farkašová Zuzana
007UVLF-4/2021 2021 2023 Bioinformatické a molekulovobiologické nástroje pri štúdiu faktorov patogenity a virulencie medicínsky významných bakteriálnych patogénov KEGA Pilipčinec Emil
010UVLF-4/21 2021 2023 Internacionalizácia edukačného procesu v študijnom programe Farmácia virtualizáciou predmetu Farmaceutická botanika so zameraním na mikroskopiu liečivých rastlín KEGA Bačkorová Miriam
Počet záznamov v databáze: 85
Strana 2 z 9
Skip to content