Agility

Study programme: animal welfare and protection external form of study
Teaching language:   slovak
Subject code: KaChaChZvEkaKy/Agil* PaOZ ef/22    Short: Agil* PaOZ ef
  •  Credits: 2
  •  Completion method: Zápočet a skúška
  •  
  •   Semester: summer semester
The study program is taught in Slovak language, therefore some parts of the information subject information letter are only available in this language.
Form, course-load and method od study:
Form of study: Cvičenie
Course-load: Per week: 3   -   Per study period: 39 (recommended, in hours)
Method of study: prezenčná
 
Prerequisites a following
Žiadne
 
Teachers
Instructor:
Examiner:
Guarantor:
CONDITIONS FOR COMPLETION OF COURSE
100 % účasť na praktických cvičeniach.
Udelenie zápočtu.
Learning outcomes
Po absolvovaní predmetu nadobudne študent teoretické vedomosti a praktické skúsenosti o jednom z najpopulárnejších psích športov Agility. Študent bude vedieť rozdeliť prekážky agility do základných kategórií. Bude sa vedieť orientovať v pravidlách platiacich pre jednotlivé skúšky a behy. Bude schopný zorganizovať podujatie v agility. Bude mať znalosti o základných metodikách výcviku jednotlivých prekážok.
Brief outline of the course
Oboznámenie študentov s:
- históriou agility
- pravidlami Agility FCI a ASKA
- súťažami, skúškami a oficiálnymi titulmi zadávanými v Agility (FCI, ASKA)
- výberom vhodného plemena a jedinca
- prípravou pretekára a psa na Agility
- metodikou výcviku jednotlivých prekážok Agility a nácvikom sekvencií
Course syllabus
1. História agility vo svete a na Slovensku; 2. Medzinárodné pravidlá Agility FCI; 3. Národné pravidlá - súťažný a skúšobný poriadok ASKA; 4. Medzinárodné a národné súťaže a skúšky; 5. Oficiálne tituly zadávané v Agility (FCI, ASKA); 6. Výber vhodného plemena a jedinca; 7. Príprava pretekára na súťaže a skúšky; 8. Príprava psa na Agility; 9.-11. Metodika výcviku jednotlivých prekážok Agility; 12.Nácvik sekvencií na trati; 13. Obhajoba seminárnych prác
Recommended literature
Millerová P.B. (2012) Pozitivní metody výchovy psa.
Egtvedt M. a Koste C. (2012) Klikr trénink pro vašeho psa.
Divišová K. – Podešťová M. – Benda J. (2003) Agility. První krůčky.
Daviesová L. (2018) Péče o psího sportovce.
Conditions for completion of course
Priebežné hodnotenie:
-
Podmienky na absolvovanie predmetu:
100 % účasť na praktických cvičeniach.
Udelenie zápočtu.
Záverečné hodnotenie:
Zápočet - prezentácia seminárnej práce.
LANGUAGE, WHICH KNOWLEDGE IS NEEDED TO PASS THE COURSE
  slovak   
 
Evaluation of the course
Total number of evaluated students: 0
ABCDEFX
0.00.00.00.00.00.0
 
Date of last modification: 24.11.2022
Approved by: Tutot Prof. MVDr. Jana Kottferová, PhD.
Skip to content