Title: Individuálne rozdiely v správaní a behaviorálne problémy psov : inauguračná práca.
Record: KOTTFEROVÁ, Jana. Individuálne rozdiely v správaní a behaviorálne problémy psov : inauguračná práca. Rec. Juraj Ciberej, Vladimír Tančin. 1. vyd. Košice : UVLF, 2015. ISBN 978-80-8077-460-8, 72 s.
Year: 2015
Category: AAB - Scientific monographs published by domestic publishers
Authors:KOTTFEROVÁ Jana100 %
Reviewers: Juraj Ciberej, Vladimír Tančin.
UVMP share: 100 %
Publisher: UVLF
Issue number: 1. vyd.
Place of issue: Košice
Country of issue: Slovakia
ISBN:978-80-8077-460-8
Range: 72 s.
Research area: 200 - Veterinary Sciences
Language: slovak
Skip to content