Year Category
Publication
2015 FAI Študentská vedecká a odborná činnosť - ŠVOČ, 15. apríl 2015, Košice : Zborník abstraktov 58. ročníka. Ed. Marián Prokeš ; rec. Mária Goldová, Alica Kočišová. 1. vyd. Košice : UVLF, 2015. ISBN 978-80-8077-457-8, 46 s.
2015 FAI HYGIENA ALIMENTORUM XXXVI: Bezpečné a kvalitné produkty hydiny, rýb, voľne žijúcej a farmovej zveri, 13. - 15. mája 2015, Štrbské Pleso, SR : Zborník prednášok a posterových prezentácií z medzinárodnej vedeckej konferencie. Zost. Jozef Nagy, Peter Popelka ; rec. Jaroslav Legáth, Peter Turek. 1. vyd. Košice : UVLF, 2015. ISBN 978-80-8077-458-5, 282 s.
2015 FAI Animal hygiene and welfare in livestock production - the first step to food hygiene, June 7-11, 2015, Košice, Slovakia : Proceedings of the XVII international congress of the international society for animal hygiene. Ed. Ján Venglovský, Gabriela Gregová, Tatiana Čornejová ; rec. Jaroslav Legáth, Ingrid Papajová. 1. vyd. Košice : UVLF, 2015. ISBN 978-80-8077-462-2, 394 s.
2015 FAI IX International symposium on wild fauna, Košice, September 15-19 2015. Ed. Alica Kočišová, Marián Prokeš ; rec. Peter Lazar, Martin Tomko. 1. vyd. Košice : UVLF, 2015. ISBN 978-80-8077-471-4, CD-ROM, 162 s.
2015 FAI 18. košický morfologický deň pri príležitosti nedožitých 90. narodenín prof. MVDr. Petra Popeska, DrSc. : Zborník vedeckých prác. Ed. Katarína Vdoviaková, Lenka Krešáková ; rec. Zuzana Ševčíková, Viera Cigánková. 1. vyd. Košice : UVLF, 2015. ISBN 978-80-8077-480-6, 171 s.
2015 FAI Zdravie zvierat, kvalita krmív a potravín - AGROKOMPLEX 2015 : Zborník vedeckých príspevkov. Zost. Pavel Naď, Radomíra Nemcová ; rec. Peter Lazar, Ivona Kožárová, Anna Ondrejková. 1. vyd. Košice : UVLF, 2015. ISBN 978-80-8077-478-3, CD-ROM, 95 s.
Number of records in database: 6
Last database update: 07. 11. 2023 12:52:23
Page 1 of 1
Skip to content