Reg. No. Year From    Year To    Project / grant name     Scheme Project leader
1/3258/96 1996 1998 SK: Antiretrovirálna aktivita aromatických polycyklických diónov: mechanizmus interakcie na bunkovej a molekulovej úrovni VEGA Staničová Jana
1/6027/99   1999 2001 SK: Antiretrovírusová a antineoplastická aktivita hypericínu a hypokrelínu: mechanizmus interakcie na bunkovej a molekulovej úrovni a jeho korelácia s intramolekulovým prenosom protónu VEGA Staničová Jana
1/6027/99     1999 2001 SK: Vývoj a charakterizácia novej triedy antiretrovírusových a protinádorových látok na báze antrachinónov: mechanizmus účinku hypericínu a jeho derivátov na molekulovej a bunkovej úrovni. VEGA Staničová Jana
1/8115/01 2001 2003 Effect of subchronic exposure to pesticides on humoral and cell-mediated immunity in farm animals VEGA Pistl Juraj
1/8117/01 2001 2003 SK: Celková a lokálna imunita hydiny po infekcii Salmonella sp. (2001 – 2003) VEGA Ševčíková Zuzana
1/8023/01 2001 2003 Analysis of the current legislation on transgenic animals and preparation of a legal standard on the breeding and keeping of transgenic animals VEGA Korim Peter
1/9040/02 2002 2004 SK: Antivírusová a protinádorová aktivita nových fotocitlivých molekúl hypericínu a hypokrelínu A: interakcia s biologickými makromolekulami a mechanizmus pôsobenia na molekulovej a bunkovej úrovni VEGA Staničová Jana
1/0616/03 2003 2005 Insulin-like growth factors (IGFs) and their binding proteins in amniotic fluid of animals VEGA Kostecká Zuzana
1/0564/03 2003 2005 Interactions of selected trace elements in relation to animal production health VEGA Koréneková Beáta
1/0640/03 2003 2005 SK: Interakcia antivírusového liečiva amantadínu s vírusovými integrálnymi membránovými proteínmi: štúdium mechanizmu antivírusovej aktivity amantadínu na molekulovej úrovni VEGA Staničová Jana
Number of records in database: 176
Page 1 of 18
Skip to content