Assoc. prof. Juraj Toporčák, DVM, PhD

Year Category
Publication
2023 V3 KUZYŠINOVÁ, Katarína - MUDROŇOVÁ, Dagmar - TOPORČÁK, Juraj - MOLNÁR, Ladislav. Testing of the efficacy of bee probiotic lactobacilli under in vivo conditions. In: Folia veterinaria. 2023. ISSN 0015-5748, Roč. 67, č. 1 (2023), s. 45-50.
2023 V2 KUZYŠINOVÁ, Katarína - TOPORČÁK, Juraj - MUDROŇOVÁ, Dagmar - MOLNÁR, Ladislav. The most serious negative effects in nature for the honey bee - diseases. In: The impact of global change on the environment, human and animal health : Proceedings of scientific abstracts and contributions: International Scientific Conference. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-789-0, s. 182-186.
2023 V2 MUDROŇOVÁ, Dagmar - KORÉNEKOVÁ, Beáta - BÍLIKOVÁ, Katarína - TOPORČÁK, Juraj - KUZYŠINOVÁ, Katarína - RATVAJ, Marek - CHOMOVÁ, Natália - MOSKÁĽOVÁ, Lenka. Vplyv aplikácie probiotických baktérií na peľovom nosiči včelám medonosným na kvalitu medu : [The effect of the application of probiotic bacteria on the pollen carrier to honey bees on the quality of honey] In: HYGIENA ALIMENTORUM XLIII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít - aktuálne problémy a trendy : Recenzovaný zborník prednášok a posterových prezentácií. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-787-6, USB kľúč, s. 504-508.
2023 V2 MUDROŇOVÁ, Dagmar - KORÉNEKOVÁ, Beáta - BÍLIKOVÁ, Katarína - TOPORČÁK, Juraj - KUZYŠINOVÁ, Katarína - RATVAJ, Marek - CHOMOVÁ, Natália - MOSKÁĽOVÁ, Lenka. Vplyv aplikácie probiotických baktérií na peľovom nosiči včelám medonosným na kvalitu medu : [The effect of the application of probiotic bacteria on the pollen carrier to honey bees on the quality of honey] In: HYGIENA ALIMENTORUM. HYGIENA ALIMENTORUM XLIII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít - aktuálne problémy a trendy : Recenzovaný zborník abstraktov prednášok a posterových prezentácií z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-786-9, s. 77.
2022 V1 TOPORČÁK, Juraj - MUDROŇOVÁ, Dagmar - KUZYŠINOVÁ, Katarína - BÍLIKOVÁ, Katarína - KOŠLÍK, Štefan - BÍLEK, Ján - MOLNÁR, Ladislav. Apiterapia v naturálnej medicíne. Rec. Rastislav Sabo, Peter Košuth. 1. vyd. Košice : UVLF, 2022. ISBN 978-80-8077-714-2, 124 s. [5,45 AH]
2021 ACB TOPORČÁK, Juraj - MUDROŇOVÁ, Dagmar - KUZYŠINOVÁ, Katarína. Honey Bee Pathology : Handbook for students of General veterinary medicine study branch graduate. Rec. Rastislav Sabo, Peter Košuth. 2. dopl. vyd. Košice : UVLF, 2021. ISBN 978-8077-715-9, 92 s. [4,6AH]
2021 ADC KOTTFEROVÁ, Lucia - MOLNÁR, Ladislav - MAJOR, Peter - TOPORČÁK, Juraj - MESARČOVÁ, Lýdia - KOTTFEROVÁ, Jana - SZARKOVÁ, Andrea. Removal of foreign bodies from the proventriculus in a young golden eagle (Aquila chrysaetos). In: Acta Veterinaria Hungarica. 2021. ISSN 0236-6290, Vol. 69, no. 3 (2021), p. 298-302.
(2020: 0.955 - IF, 33 - H-index, 1.164 - IF 5y, 0.395 - SJR, Q2 - SJR Best Q, Q3 - JCR Best Q)
2021 ADM GAJGER, Ivana Tlak - MANES, Aranzazu M. - FORMATO, Giovanni - MORTARINO, Michele - TOPORČÁK, Juraj. Veterinarians and beekeeping: What roles, expectations and future perspectives?- a review paper. In: Veterinarski arhiv. 2021. ISSN 0372-5480, Vol. 91, no. 4 (2021), p. 437-443.
(2021: 0.409 - IF, 31 - H-index, 0.640 - IF 5y, 0.201 - SJR, Q3 - SJR Best Q, Q4 - JCR Best Q)
2021 AGJ MUDROŇOVÁ, Dagmar - TOPORČÁK, Juraj - KUZYŠINOVÁ, Katarína. Probiotický prípravok pre včely a jeho použitie : Patentový spis č. 288896. Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 0000. 4 s.
2020 ADC BIELIK, Bohumil - MOLNÁR, Ladislav - VRABEC, Vladimír - ANDRÁŠIOVÁ, Romana - CINGEĽOVÁ MARUŠČÁKOVÁ, Ivana - NEMCOVÁ, Radomíra - TOPORČÁK, Juraj - MUDROŇOVÁ, Dagmar. Biofilm-forming lactic acid bacteria of honey bee origin intended for potential probiotic use. In: Acta Veterinaria Hungarica. 2020. ISSN 0236-6290, Vol. 65, no. 4 (2020), p. 345-353.
(2020: 0.955 - IF, 33 - H-index, 1.164 - IF 5y, 0.395 - SJR, Q2 - SJR Best Q, Q3 - JCR Best Q)
Number of records in database: 180
Last database update: 07. 11. 2023 12:52:23
Page 1 of 18
Skip to content