Prof. Eva Petrovová, DVM, PhD

Year Category
Publication
2023 V2 DEMČIŠÁKOVÁ, Zuzana - TIRPÁKOVÁ, Zuzana - LUPTÁKOVÁ, Lenka - PETROVOVÁ, Eva. Morfologická analýza vtáčej chorioalantoickej membrány v závislosti od in ovo a ex ovo podmienok kultivácie. In: Nové trendy a perspektívy v histológii : Recenzovaný zborník prác. 1. vyd. Martin : JLF UK, 2023. ISBN 978-80-8187-144-3, online, s. 44-47.
2023 V2 HOLOVSKÁ, Katarína - ALMÁŠIOVÁ, Viera - ANDRAŠKOVÁ, Sandra - DEMČIŠÁKOVÁ, Zuzana - PETROVOVÁ, Eva. Štruktúra lymfatických ciev v chorioallantoickej membráne kuracieho embrya na 14. deň inkubácie. In: Nové trendy a perspektívy v histológii : Recenzovaný zborník prác. 1. vyd. Martin : JLF UK, 2023. ISBN 978-80-8187-144-3, online, s. 38-40.
2023 V2 HOLOVSKÁ, Katarína - ANDRAŠKOVÁ, Sandra - PETROVOVÁ, Eva - ALMÁŠIOVÁ, Viera. Ultraštruktúra chorioalantoickej membrány kuracieho embrya na 9. deň inkubácie. In: Nové trendy a perspektívy v histológii : Recenzovaný zborník prác. 1. vyd. Martin : JLF UK, 2023. ISBN 978-80-8187-144-3, online, s. 41-43.
2023 V2 TIRPÁKOVÁ, Zuzana - DEMČIŠÁKOVÁ, Zuzana - PETROVOVÁ, Eva - LUPTÁKOVÁ, Lenka - POKORNÁ, Bronislava. Vplyv alkoholu na vyvíjajúce sa vtáčie embryo. In: Nové trendy a perspektívy v histológii : Recenzovaný zborník prác. 1. vyd. Martin : JLF UK, 2023. ISBN 978-80-8187-144-3, online, s. 27-29.
2023 V2 LUPTÁKOVÁ, Lenka - TIRPÁKOVÁ, Zuzana - DEMČIŠÁKOVÁ, Zuzana - PETROVOVÁ, Eva. Génová expresia vybraných cytochrómov P450 v pečeni kuracieho embrya po podaní alkoholu : [Gene expression of selected cytochromes P450 in the liver of the chicken embryo after the alcohol administration] In: 26. Košický morfologický deň : Zborník vedeckých prác. 1. vyd. Košice : UPJŠ v Košiciach, 2023. ISBN 978-80-574-0200-8, s. 101-104.
2023 V2 HOLOVSKÁ, Katarína - ANDRAŠKOVÁ, Sandra - DEMČIŠÁKOVÁ, Zuzana - PETROVOVÁ, Eva - ALMÁŠIOVÁ, Viera. Štruktúra chorioalantoickej membrány kuracieho embrya na 9. deň inkubácie : [Structure of the chorioallantoic membrane of chick embryo on say 9 of incubation] In: 26. Košický morfologický deň : Zborník vedeckých prác. 1. vyd. Košice : UPJŠ v Košiciach, 2023. ISBN 978-80-574-0200-8, s. 43-46.
2023 V2 BEKEŠOVÁ, Barbora - POLLÁKOVÁ, Magdaléna - PETRILLA, Vladimír - PETROVOVÁ, Eva - VLČKOVÁ, Radoslava - SOPKOVÁ, Drahomíra - LEGÁTH, Jaroslav. Sustainable approach in toxicology research. In: The impact of global change on the environment, human and animal health : Proceedings of scientific abstracts and contributions: International Scientific Conference. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-789-0, s. 57-62.
2023 V2 POKORNÁ, Bronislava - DEMČIŠÁKOVÁ, Zuzana - HOLOVSKÁ, Katarína - TIRPÁKOVÁ, Zuzana - LUPTÁKOVÁ, Lenka - PETROVOVÁ, Eva. Vplyv alkoholu na vyvíjajúcu sa pečeň vtáčieho embrya : [The effect of alcohol on developing liver of avian embryo] In: 26. Košický morfologický deň : Zborník vedeckých prác. 1. vyd. Košice : UPJŠ v Košiciach, 2023. ISBN 978-80-574-0200-8, s. 126-129.
2023 V2 TIRPÁKOVÁ, Zuzana - DEMČIŠÁKOVÁ, Zuzana - PETROVOVÁ, Eva - LUPTÁKOVÁ, Lenka. Zmena génovej expresie stresových faktorov pri in ovo inkubácií kuracieho embrya : [Change in gene expression of stress factors during in ovo incubation of the chicken embryo] In: 26. Košický morfologický deň : Zborník vedeckých prác. 1. vyd. Košice : UPJŠ v Košiciach, 2023. ISBN 978-80-574-0200-8, s. 165-168.
2023 V2 POKORNÁ, Bronislava - PETROVOVÁ, Eva. Embryotoxický účinok alkoholu na vyvíjajúce sa vtáčie embryo : [Embryotoxic effect of alcohol on the developing avian embryo] In: ŠVOČ. Študentská vedecká konferencia - ŠVOČ : Zborník abstraktov zo 65. ročníka. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-785-2, s. 28-29.
Number of records in database: 372
Last database update: 07. 11. 2023 12:52:23
Page 1 of 38
Skip to content