Title: Vplyv vodného extraktu Aesculus hippocastanum L. na diferenciáciu dermálnych fibroblastov : [Effect of Aesculus hippocastanum L. aqueous extract on differentiation of dermal fibroblasts]
Record: MELEGOVÁ, Nikola - ČOMA, Matúš - TAKÁČ, Peter - URBAN, Lukáš - KAŇUCHOVÁ, Mária - MOJŽIŠOVÁ, Gabriela - ZAJÍČEK, Petr - SZABÓ, Pavol - GÁL, Peter. Vplyv vodného extraktu Aesculus hippocastanum L. na diferenciáciu dermálnych fibroblastov : [Effect of Aesculus hippocastanum L. aqueous extract on differentiation of dermal fibroblasts] In: Jarná škola doktorandov 2020 : zborník príspevkov zo 7. ročníka. 1. vyd. Košice : UPJŠ v Košiciach, 2020. ISBN 978-80-8152-922-1, online, s. 78-83.
Year: 2020
Category: AFD - Published papers at domestic scientific conferences
Authors:MELEGOVÁ Nikola45 %
ČOMA Matúš15 %
TAKÁČ Peter10 %
URBAN Lukáš5 %
KAŇUCHOVÁ Mária5 %
MOJŽIŠOVÁ Gabriela1 %
ZAJÍČEK Petr2 %
SZABÓ Pavol2 %
GÁL Peter15 %
Autori vydania:FEDOROČKO Peter, HRICOVÁ Monika, ŽOLDÁK Gabriel
Edition: Jarná škola doktorandov 2020
zborník príspevkov zo 7. ročníka
online, S. 78-83
Publisher: UPJŠ v Košiciach
Issue number: 1. vyd.
Place of issue: Košice
Country of issue: Slovakia
ISBN:978-80-8152-922-1
Research area: 180 - Medical, pharmaceutical and non-medical health sciences
Language: slovak
URL: https://unibook.upjs.sk/img/cms/2020/pf/jarna-skola-doktorandov-2020.pdf
Skip to content