PharmDr. Peter Takáč, PhD.

Rok Kategória
Publikácia
2023 V3 GARBEROVÁ, Monika - POTOČŇÁK, Ivan - TVRDOŇOVÁ, Monika - MAJIRSKÁ, Monika - BAGO PILÁTOVÁ, Martina - BEKEŠOVÁ, Slávka - KOVÁČ, Andrej - TAKÁČ, Peter - KHIRATKAR, Krutika - KUDLIČKOVÁ, Zuzana - ELEČKO, Ján - VILKOVÁ, Mária. Derivatives incorporating acridine, pyrrole, and thiazolidine rings as promising antitumor agents. In: Molecules. 2023. ISSN 1420-3049, Vol. 28, no. 18 (2023), art. no. 6616, p. [1-29]
(2021: 4.927 - IF, 171 - H-index, 5.110 - IF 5y, 0.705 - SJR, Q1 - SJR Best Q, Q2 - JCR Best Q)
2023 V3 TAKÁČ, Peter - MICHALKOVÁ, Radka - ČIŽMÁRIKOVÁ, Martina - BEDLOVIČOVÁ, Zdenka - BALÁŽOVÁ, Ľudmila - TAKÁČOVÁ, Gabriela. The role of silver nanoparticles in the diagnosis and treatment of cancer: Are there any perspectives for the future?. In: Life. 2023. ISSN 2075-1729, Vol. 13, no. 2 (2023), art. no. 466, p. [1-44]
(2021: 3.253 - IF, 40 - H-index, 0.588 - SJR, Q2 - SJR Best Q, Q2 - JCR Best Q)
2023 V3 PALOVČÁKOVÁ, Monika - TAKÁČ, Peter. Farmakoterapeutické možnosti u pacientov s hyperprolaktinémiou : [Pharmacotherapeutic options in patients with hyperprolactinemia] In: Folia Pharmaceutica Cassoviensia. 2023. ISSN 2585-9609, Roč. 5, č. 2 (2023), s. 47-54.
2023 V3 ŠUFLIARSKA, Renáta - TAKÁČ, Peter - HRONCOVÁ, Silvia. Kombinovaná farmakoterapia diabetes mellitus (kazuistika) : [Combined pharmacotherapy of diabetes mellitus (case report)] In: Folia Pharmaceutica Cassoviensia. 2023. ISSN 2585-9609, Roč. 5, č. 1 (2023), s. 81-95.
2023 O3 TAKÁČ, Peter. Čo je Titanlax a na čo sa používa. In: Teória a prax, farmaceutický laborant. 2023. ISSN 1338-743X, Roč. 12, č. 64 (2023), s. 13.
2022 V3 VILKOVÁ, Mária - MICHALKOVÁ, Radka - KELLO, Martin - SABOLOVÁ, Danica - TAKÁČ, Peter - KUDLIČKOVÁ, Zuzana - GARBEROVÁ, Monika - TVRDOŇOVÁ, Monika - BÉRES, Tibor - MOJŽIŠ, Ján. Discovery of novel acridine-chalcone hybrids with potent DNA binding and antiproliferative activity against MDA-MB-231 and MCF-7 cells. In: Medicinal Chemistry Research. 2022. ISSN 1054-2523, Vol. 31, no. 8 (2022), p. 1323-1338.
(2022: 2.600 - IF, 56 - H-index, 2.300 - IF 5y, 0.377 - SJR, Q2 - SJR Best Q, Q3 - JCR Best Q)
2022 V3 SIMIĆ, Simona - TAKÁČ, Peter. Fixné kombinácie liečiv vo farmakoterapii artériovej hypertenzie : [Fixed-dose combinations in pharmacotherapy of arterial hypertension] In: Folia Pharmaceutica Cassoviensia. 2022. ISSN 2585-9609, Roč. 4, č. 2 (2022), s. 59-66.
2022 V2 MAJIRSKÁ, Monika - TAKÁČ, Peter - KELLO, Martin - KUDLIČKOVÁ, Zuzana. Potenciálne antiproliferačné účinky nového 3,5-diarylizoxazolu. In: Vedecké práce doktorandov 2022 : Zborník zo seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu. 1. vyd. Košice : Centrum biovied SAV, 2022. ISBN 978-80-974246-2-6, s. 60-62.
2022 V3 MIKLÁŠOVÁ, Natália - HERICH, Peter - BARROSO-FLORES, Joaquin - KORCOVÁ, Jana - LESKOVSKÁ, Janka - TAKÁČ, Peter - VALENTOVÁ, Jindra. Palladium(II) complexes with bioactive bisdemethoxycurcumin: Cytotoxicity DNA and HSA-binding. In: Sjezd českých a slovenských chemických společností. Czech Chemical Society Symposium Series. 2022. ISSN 2336-7202, Vol. 20, no. 4 (2022), p. 221.
2022 O3 TAKÁČ, Peter. Čo je Bepanthen Sensiderm krém a na čo sa používa. In: Teória a prax, farmaceutický laborant. 2022. ISSN 1338-743X, Roč. 11, č. 58 (2022), s. 23.
Počet záznamov v databáze: 44
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 5
Skip to content