Title: Mundticín-like substancia z prospešného kmeňa Enterococcus mundtii EM41/3 a jej aplikácia v chove koní plemena Norik Muránsky.
Record: FOCKOVÁ, Valentína - MICENKOVÁ, Lenka - STYKOVÁ, Eva - BINO, Eva - DVOROŽŇÁKOVÁ, Emília - GREŠÁKOVÁ, Ľubomíra - VALOCKÝ, Igor - POGÁNY SIMONOVÁ, Monika - LAUKOVÁ, Andrea. Mundticín-like substancia z prospešného kmeňa Enterococcus mundtii EM41/3 a jej aplikácia v chove koní plemena Norik Muránsky. In: Sborník přednášek 17. Sympozia Společnosti pro probiotika a prebiotika : 1. vyd. Praha : ČZU, 2023. ISBN 978-80-213-3262-1, online, s. 22.
Year: 2023
Category: O2 - Professional output of publication activity as part of a book publication or collection
Output type: ABP - abstract from the event
Authors:FOCKOVÁ Valentína30 %
MICENKOVÁ Lenka10 %
STYKOVÁ Eva10 %
BINO Eva5 %
DVOROŽŇÁKOVÁ Emília10 %
GREŠÁKOVÁ Ľubomíra5 %
VALOCKÝ Igor10 %
POGÁNY SIMONOVÁ Monika5 %
LAUKOVÁ Andrea15 %
Autori vydania:MUSILOVÁ Šárka, KOZÁKOVÁ Hana, VLKOVÁ Eva
Edition: Sborník přednášek 17. Sympozia Společnosti pro probiotika a prebiotika
online, S. 22
Publisher: ČZU
Issue number: 1. vyd.
Place of issue: Praha
Country of issue: Czech Republic
ISBN:978-80-213-3262-1
Research area: 200 - Veterinary Sciences
Field: Group of study fields: Agricultural and veterinary sciences
Name of the field of study: veterinary medicine
Language: slovak
URL: https://probiotika-prebiotika.cz/wp-content/uploads/2019/06/Sbornik-SPP-17-sympozium_20_3.pdf
Skip to content