Názov: Mundticín-like substancia z prospešného kmeňa Enterococcus mundtii EM41/3 a jej aplikácia v chove koní plemena Norik Muránsky.
Zápis: FOCKOVÁ, Valentína - MICENKOVÁ, Lenka - STYKOVÁ, Eva - BINO, Eva - DVOROŽŇÁKOVÁ, Emília - GREŠÁKOVÁ, Ľubomíra - VALOCKÝ, Igor - POGÁNY SIMONOVÁ, Monika - LAUKOVÁ, Andrea. Mundticín-like substancia z prospešného kmeňa Enterococcus mundtii EM41/3 a jej aplikácia v chove koní plemena Norik Muránsky. In: Sborník přednášek 17. Sympozia Společnosti pro probiotika a prebiotika : 1. vyd. Praha : ČZU, 2023. ISBN 978-80-213-3262-1, online, s. 22.
Rok vydania: 2023
Kategória: O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
Typ výstupu: ABP - abstrakt z podujatia
Autori:FOCKOVÁ Valentína30 %
MICENKOVÁ Lenka10 %
STYKOVÁ Eva10 %
BINO Eva5 %
DVOROŽŇÁKOVÁ Emília10 %
GREŠÁKOVÁ Ľubomíra5 %
VALOCKÝ Igor10 %
POGÁNY SIMONOVÁ Monika5 %
LAUKOVÁ Andrea15 %
Autori vydania:MUSILOVÁ Šárka, KOZÁKOVÁ Hana, VLKOVÁ Eva
Vydanie: Sborník přednášek 17. Sympozia Společnosti pro probiotika a prebiotika
online, S. 22
Vydavateľ: ČZU
Číslo vydania: 1. vyd.
Miesto vydania: Praha
Krajina vydania: Česká republika
ISBN:978-80-213-3262-1
Oblasť výskumu: 200 - Veterinárske vedy
Odbor: Skupina študijných odborov: Poľnohospodárske a veterinárske vedy
Názov študijného odoboru: veterinárske lekárstvo
Jazyk: slovenský
URL: https://probiotika-prebiotika.cz/wp-content/uploads/2019/06/Sbornik-SPP-17-sympozium_20_3.pdf
Skip to content