Year Category
Publication
2016 ADF STRAPÁČ, Imrich - BARANOVÁ, Mária. DISTRIBUTION OF IODINE AND SELENIUM IN SELECTED FOOD COMMODITIES : [Distribúcia jódu a selénu vo vybraných potravinových komoditách] In: Folia veterinaria. 2016. ISSN 0015-5748, Roč. 60, č. 1 (2016), s. 15-20.
2016 ADF TARABOVÁ, Lucia - MAKOVÁ, Zuzana - PIEŠOVÁ, Elena - SZABÓOVÁ, Renáta - FAIXOVÁ, Zita. INTESTINAL MUCUS LAYER AND MUCINS (A REVIEW) : [Hlienová vrstva v čreve a mucíny (Prehľad)] In: Folia veterinaria. 2016. ISSN 0015-5748, Roč. 60, č. 1 (2016), s. 21-25.
2016 ADF SOPKOVÁ, Drahomíra - ANDREJČÁKOVÁ, Zuzana - VLČKOVÁ, Radoslava. The effect of lupin (Lupinus angustifolius) supplementation on adaptation of ewes after short transport stress : [Vplyv suplementácie krmiva lupinou (Lupinus angustifolius) na adaptáciu oviec po krátkom transportnom strese] In: Folia veterinaria. 2016. ISSN 0015-5748, Roč. 60, č. 1 (2016), s. 26-33.
2016 ADF MUNDAY, Kathryn - MUDROŇ, Pavol. ABDOMINAL ULTRASONOGRAPHY IN CATTLE : [Vyšetrenie brucha hovädzieho dobytka pomocou ulatrazvuku] In: Folia veterinaria. 2016. ISSN 0015-5748, Roč. 60, č. 1 (2016), s. 34-40.
2016 ADF ČRIEPOKOVÁ, Zuzana - LENHARDT, Ľudovít - GÁL, Peter. BASIC ROLES OF SEX STEROID HORMONES IN WOUND REPAIR WITH FOCUS ON ESTROGENS (A REVIEW). In: Folia veterinaria. 2016. ISSN 0015-5748, Roč. 60, č. 1 (2016), s. 41-46.
2016 ADF CAPÍK, Igor - NAGY, Oskar. ANALGESIC EFFECT OF TRAMADOL AND BUPRENORPHIN IN CONTINUOUS PROPOFOL ANAESTHESIA : [Analgetický účinok tramadolu a buprenorfinu v kontinuálnej propofolovej anestézii] In: Folia veterinaria. 2016. ISSN 0015-5748, Roč. 60, č. 1 (2016), s. 47-52.
2016 ADF BALICKA, Agnieszka Alexandra - TRBOLOVÁ, Alexandra - VRBOVSKÁ, Tatiana. ELECTRORETINOGRAPHY (A REVIEW) : [Elektroretinografia (prehľad)] In: Folia veterinaria. 2016. ISSN 0015-5748, Roč. 60, č. 1 (2016), s. 53-58.
2016 ADF MAŽENSKÝ, Dávid - FLEŠÁROVÁ, Slávka. ARTERIES OF THE CERVICAL SPINAL CORD IN THE EUROPEAN HARE. In: Folia veterinaria. 2016. ISSN 0015-5748, Roč. 60, č. 1 (2016), s. 59-62.
2016 ADF VARGOVÁ, Mária - KOVÁČ, Gabriel. PERIPARTURIENT PERIOD IN TERMS OF BODY CONDITION SCORE AND SELECTED PARAMETERS OF HORMONAL PROFILES : [Peripartálne obdobie dojníc z pohľadu BCS a vybraných parametrov hormonálneho profilu] In: Folia veterinaria. 2016. ISSN 0015-5748, Roč. 60, č. 1 (2016), s. 63-69.
2016 ADF ČECHOVÁ, Lenka - HALÁNOVÁ, Monika - KALINOVÁ, Zuzana - HALÁN, Miloš - ČISLÁKOVÁ, Lýdia. Detekcia Chlamydia psittaci u voľne žijúcich holubov na Slovensku : [Detection of Chlamydia psittaci in wild-living pigeons in Slovakia] In: Slovenský veterinársky časopis. 2016. ISSN 1335-0099, Roč. 41, č. 1-2 (2016), s. 68-71.
Number of records in database: 57
Last database update: 07. 11. 2023 12:52:23
Page 1 of 6
Skip to content