Year Category
Publication
2014 AFD KOTTFEROVÁ, Lucia - TOPORČÁK, Juraj - MOLNÁR, Ladislav - SESZTÁKOVÁ, Edina - MAJOR, Peter. Mykotické ochorenia kože u malých cicavcov : [Mycotic skin diseases of small mammals] In: Infekčné a parazitárne choroby zvierat, Košice, 4. – 5. september 2014 : 5. medzinárodná vedecká konferencia: Zborník príspevkov a abstraktov. 1. vyd. Košice : UVLF, 2014. ISBN 978-80-8077-411-0, CD-ROM, s. 266-267.
2014 AFD KŠONŽEKOVÁ, Petra - TKÁČIKOVÁ, Ľudmila - MARYICHUK, Ruslan - MARCINČÁKOVÁ, Dana - CSANK, Tomáš - KIRÁLY, Ján - NEMCOVÁ, Radomíra - LEGÁTH, Jaroslav - PISTL, Juraj. Prírodné látky a ich úloha v ochrane pred poškodením črevného epitelu pri enteroinfekcii : [Protective effect of natural substances on enteropathogens induced damage of intestinal epithelium] In: Infekčné a parazitárne choroby zvierat, Košice, 4. – 5. september 2014 : 5. medzinárodná vedecká konferencia: Zborník príspevkov a abstraktov. 1. vyd. Košice : UVLF, 2014. ISBN 978-80-8077-411-0, CD-ROM, s. 279-282.
2014 AFD KUZYŠINOVÁ, Katarína - MUDROŇOVÁ, Dagmar - TOPORČÁK, Juraj - MOLNÁR, Ladislav - MAJOR, Peter. Organické a mastné kyseliny v prevencii moru včelieho plodu : [Organics and fatty acids for prevention of american foulbrood] In: Infekčné a parazitárne choroby zvierat, Košice, 4. – 5. september 2014 : 5. medzinárodná vedecká konferencia: Zborník príspevkov a abstraktov. 1. vyd. Košice : UVLF, 2014. ISBN 978-80-8077-411-0, CD-ROM, s. 292-295.
2014 AFD MANDELÍK, René - JACKOVÁ, Anna - VLASÁKOVÁ, Michaela - SLÍŽ, Ivan - ŠTRKOLCOVÁ, Gabriela - VILČEK, Štefan. Respiračné a gastrointestinálne infekcie na farme s výkrmovými ošípanými : [Respiratory and gastrointestinal infections at the farm with fattening pigs] In: Infekčné a parazitárne choroby zvierat, Košice, 4. – 5. september 2014 : 5. medzinárodná vedecká konferencia: Zborník príspevkov a abstraktov. 1. vyd. Košice : UVLF, 2014. ISBN 978-80-8077-411-0, CD-ROM, s. 318-321.
2014 AFD NOVOTNÝ, Jaroslav - REICHEL, Peter - ŠIPOŠ, Dionýz. Klinický prípad krvavej hnačky a náhleho úhynu u výkrmových ošípaných : [The case of hemorrhagic diarrhea and sudden death in fattenig pigs] In: Infekčné a parazitárne choroby zvierat, Košice, 4. – 5. september 2014 : 5. medzinárodná vedecká konferencia: Zborník príspevkov a abstraktov. 1. vyd. Košice : UVLF, 2014. ISBN 978-80-8077-411-0, CD-ROM, s. 334-337.
2014 AFD POŠIVÁKOVÁ, Terézia - KAROLOVÁ, Renáta - LAZÁR, Peter - PORÁČOVÁ, Janka - LETKOVÁ, Valéria - POŠIVÁK, Ján - ŠVAJLENKA, Jozef. Najčastejšie sa vyskytujúce endoparazity u psov v meste Košice za obdobie rokov 2000-2005 a 2008-2013 : [The most frequently occurring endoparasites in dogs in Kosice for the period 2000-2005 and 2008-2013] In: Infekčné a parazitárne choroby zvierat, Košice, 4. – 5. september 2014 : 5. medzinárodná vedecká konferencia: Zborník príspevkov a abstraktov. 1. vyd. Košice : UVLF, 2014. ISBN 978-80-8077-411-0, CD-ROM, s. 353-355.
2014 AFD POŠIVÁKOVÁ, Terézia - KAROLOVÁ, Renáta - LAZÁR, Peter - PORÁČOVÁ, Janka - LETKOVÁ, Valéria - POŠIVÁK, Ján - ŠVAJLENKA, Jozef. Hematológický obraz u muflónov ovplyvnený výskytom endoparazitóz : [Hematologic profile in mouflon influenced occurrence of internal parasites] In: Infekčné a parazitárne choroby zvierat, Košice, 4. – 5. september 2014 : 5. medzinárodná vedecká konferencia: Zborník príspevkov a abstraktov. 1. vyd. Košice : UVLF, 2014. ISBN 978-80-8077-411-0, CD-ROM, s. 356-358.
2014 AFD POŠIVÁKOVÁ, Serena - ONDREJKOVÁ, Anna - ONDREJKA, Róbert - POŠIVÁK, Ján. Dvadsať rokov činnosti klinického pracoviska Ústavu epizootológie a preventivnej veterinárskej medicíny : [20th anniversary of clinic section of Institute of epizootiology and preventive veterinary medicine] In: Infekčné a parazitárne choroby zvierat, Košice, 4. – 5. september 2014 : 5. medzinárodná vedecká konferencia: Zborník príspevkov a abstraktov. 1. vyd. Košice : UVLF, 2014. ISBN 978-80-8077-411-0, CD-ROM , s. 359-360.
2014 AFD PROKEŠ, Marián - KORYTÁR, Ľuboš - BENKÖ, Zoltán - ONDREJKOVÁ, Anna - ONDREJKA, Róbert - ČECHVALA, Peter. Detekcia Chlamydophila spp. u vtákov na Slovesku : [Detection Chlamydophila spp. in birds in Slovakia] In: Infekčné a parazitárne choroby zvierat, Košice, 4. – 5. september 2014 : 5. medzinárodná vedecká konferencia: Zborník príspevkov a abstraktov. 1. vyd. Košice : UVLF, 2014. ISBN 978-80-8077-411-0, CD-ROM, s. 361-363.
2014 AFD SESZTÁKOVÁ, Edina - VRABEC, Vladimír - MOLNÁR, Ladislav - KOTTFEROVÁ, Lucia. Selektované choroby holubov - klinické prípady : [Selected disease of pigeons - clinical cases] In: Infekčné a parazitárne choroby zvierat, Košice, 4. – 5. september 2014 : 5. medzinárodná vedecká konferencia: Zborník príspevkov a abstraktov. 1. vyd. Košice : UVLF, 2014. ISBN 978-80-8077-411-0, CD-ROM, s. 376-378.
Number of records in database: 254
Last database update: 07. 11. 2023 12:52:23
Page 1 of 26
Skip to content