Reg. No. Year From    Year To    Project / grant name     Scheme Project leader
006UVLF-4/2023 -0001 -0001 SK: KEGA Lazár Peter
012UVLF-4/2018 2018 2020 SK: "Biofyzikálne metódy v medicíne" – dobudovanie experimentálnej časti predmetu KEGA Staničová Jana
KEGA:008UVLF-4/2023 2023 2025 Innovation and modernisation of practical learning of subjects Genetics and Clinical Genetics to increase quality of students´ education KEGA Galdíková Martina
3/5115/07   2007 2009 SK: Obsahové a technické zabezpečenie nového študijného predmetu Fyzika a biofyzika v novoakreditovanom odbore Farmácia na UVL v Košiciach KEGA Staničová Jana
017UVLF-4/2012 2012 2014 SK: Administratívno-dokumentačná činnosť úradného veterinárneho lekára v celom potravinovom reťazci z farmy na stôl – učebný materiál pre študentov UVLF v Košiciach KEGA Nagyová Alena
011UVLF-4/2020 2020 2022 Analysis of nutrition impact on production, level of metabolic and ecological load of dairy cows on farm -application of knowledge for diagnostics and education KEGA Maskaľová Iveta
006UVLF-4/2014 2014 2016 Anatomy of animals 1. (bones, joints, muscles) KEGA Danko Ján
013UVLF-4/2017 2017 2019 The application of advanced imaging technologies into the educational process of the anatomy to enhance the effectiveness of teaching and support integration with practice KEGA Krešáková Lenka
001UVLF-4/2020 2020 2022 SK: Applied Ecology for University Students KEGA Sasáková Naďa
001UVLF-4/2020 2020 2022 SK: Applied Ecology for University Students KEGA Sasáková Naďa
Number of records in database: 85
Page 1 of 9
Skip to content