Reg. No. Year From    Year To    Project / grant name     Scheme Project leader
09I03-03-V02-00012 2023 2026 SK: Štipendiá pre excelentných PhD. študentov a študentky (R1) - UVLF ESIF Čížková Daša
313011V455 2019 2023 SK: Otvorená vedecká komunita pre moderný interdisciplinárny výskum v medicíne (OPENMED) ESIF Pistl Juraj
313011V336 2019 2023 Demand-driven research for the sustainable and inovative food, Drive4SIFood ESIF Marcinčák Slavomír
310041N248 2019 2020 SK: Zníženie energetickej náročnosti pavilónu č. 36 ESIF Schréter Róbert
310040N249 2019 2020 SK: Zníženie energetickej náročnosti pavilónu č. 35 ESIF Schréter Róbert
26220120066 2010 2013 SK: Centrum excelentnosti biomedicínskych technológií ESIF Danko Ján
26220220032 2010 2012 SK: Pokročilé implantáty s naočkovanými kmeňovými bunkami na regeneráciu a rekonštrukciu tvrdých tkanív ESIF Danko Ján
Number of records in database: 7
Page 1 of 1
Skip to content