Title: Vplyv nanočastíc na rastlinné modely.
Record: BALÁŽOVÁ, Ľudmila - BAČKOROVÁ, Miriam. Vplyv nanočastíc na rastlinné modely. In: Mladí vedci – bezpečnosť potravinového reťazca 2021 : Recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej konferencie. 1. vyd. Bratislava : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, 2021. ISBN 978-80-89738-30-4, online, s. 10-14.
Year: 2021
Category: AFD - Published papers at domestic scientific conferences
Authors:BALÁŽOVÁ Ľudmila95 %
BAČKOROVÁ Miriam5 %
Edition: Mladí vedci – bezpečnosť potravinového reťazca 2021
Recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej konferencie
online, S. 10-14
Publisher: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Issue number: 1. vyd.
Place of issue: Bratislava
Country of issue: Slovakia
ISBN:978-80-89738-30-4
Research area: 100 - Environmental studies and ecology
Language: slovak
URL: https://www.mpsr.sk/xiii-rocnik-vedeckej-konferencie-mladi-vedci-bezpecnost-potravinoveho-retazca-online-7-decembra-2021/752-111-752-16969/
Skip to content