Názov: Vplyv nanočastíc na rastlinné modely.
Zápis: BALÁŽOVÁ, Ľudmila - BAČKOROVÁ, Miriam. Vplyv nanočastíc na rastlinné modely. In: Mladí vedci – bezpečnosť potravinového reťazca 2021 : Recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej konferencie. 1. vyd. Bratislava : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, 2021. ISBN 978-80-89738-30-4, online, s. 10-14.
Rok vydania: 2021
Kategória: AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Autori:BALÁŽOVÁ Ľudmila95 %
BAČKOROVÁ Miriam5 %
Vydanie: Mladí vedci – bezpečnosť potravinového reťazca 2021
Recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej konferencie
online, S. 10-14
Vydavateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Číslo vydania: 1. vyd.
Miesto vydania: Bratislava
Krajina vydania: Slovensko
ISBN:978-80-89738-30-4
Oblasť výskumu: 100 - Environmentalistika a ekológia
Jazyk: slovenský
URL: https://www.mpsr.sk/xiii-rocnik-vedeckej-konferencie-mladi-vedci-bezpecnost-potravinoveho-retazca-online-7-decembra-2021/752-111-752-16969/
Skip to content