Year Category
Publication
2021 BAB POPELKA, Peter. Vplyv technologických procesov na kvalitu rýb : [Effect of technological processes on fish quality] Rec. Anna Sobeková, Rudolf Žitňan. 1. vyd. Košice : UVLF, 2021. ISBN 978-80-8077-702-9, 80 s. [4AH]
2021 BAB ČÍŽKOVÁ, Dáša. Imunomodulačný a regeneračný potenciál mezenchýmových kmeňových buniek : [Immunomodulatory and regenerative potential of mesenchymal stem cells] Rec. Ľudmila Tkáčiková, Eva Kontseková. 1. vyd. Košice : UVLF, 2021. ISBN 978-80-8077-706-7, 69 s. [3,2AH]
2021 BAB PETROVOVÁ, Eva. Vtáčie embryo ako alternatívny zvierací model. Rec. Norbert Lukáč, Lenka Luptáková. 1. vyd. Košice : UVLF, 2021. ISBN 978-80-8077-732-6, 63 s. [3,6AH]
Number of records in database: 3
Last database update: 07. 11. 2023 12:52:23
Page 1 of 1
Skip to content