Reg. No. Year From    Year To    Project / grant name     Scheme Project leader
006UVLF-4/2014 2014 2016 Anatomy of animals 1. (bones, joints, muscles) KEGA Danko Ján
1/0447/14 2014 2016 Blood serum proteins and their use as biomarkers in the diagnosis of diseases in farm animals VEGA Tóthová Csilla
008UVLF-4/2014 2014 2015 SK: Elektronický systém pre podporu vzdelávania matematických predmetov vo farmácií KEGA Takáč Ladislav
LIFE13 NAT/SK/001272 2014 2019 Energy in the land - power lines and conservation of priority bird species in Natura 2000 sites Iné
1/0457/14 2014 2016 SK: Fermentované biokrmivá obohatené o polynenasýtené mastné kyseliny a pigmenty a ich vplyv na produkčné ukazovatele, zdravotný stav hydiny a kvalitu hydinového mäsa VEGA Marcinčák Slavomír
1/0847/13 2014 2016 Fittness reducing effect of parasitic infections to fish microhabitat preferences in the process of new river bed settlement. VEGA Koščová Lenka
1/0342/14 2014 2016 SK: Identifikácia a analýza agensov u zmiešaných vírusových infekcií ošípaných a diviakov VEGA Vilček Štefan
016UVLF-4/2014 2014 2016 SK: Implementácia praktickej výučby chorôb včiel do procesu terciárneho a širšieho odborného vzdelávania KEGA Molnár Ladislav
1/0916/14 2014 2016 Coexistence of natural clones and biotypes of hybrid complex of genus Cobitis in selective processes VEGA
1/0598/14 2014 2017 Low dimensional coordination compounds containing 8-hydroxyquinoline derivatives exhibiting antiproliferative effects VEGA Váhovská Lucia
Number of records in database: 15
Page 1 of 2
Skip to content