Reg. No. Year From    Year To    Project / grant name     Scheme Project leader
19314410-2018 2018 2018 Etiology and resistance of bacterial pathogens of mastitis in dairy cows and sheep herds situated in marginal parts of Slovakia EFSA Zigo František
07/2018 2018 2019 The observation of lethality and morphological deviations in Artemia franciscana by exposition to pesticide imidacloprid IGA Špalková Michaela
04/2018 2018 2019 Study of anaplasmosis in horse breeding in selected localities in Slovakia IGA Drážovská Monika
EAFP Grant 2018 2019 Virtual Atlas of Natural Drugs Iné Kurhajec Slavomír
06/2018 2018 2019 Impact of mesenchmal stem cell products on regenerative capacity of neural tissue in vitro IGA Humeník Filip
2018-904 2018 2019 SK: Inovácia výučby farmakológie využitím e- learningových edukačných a testovacích materiálov v kontexte aplikácie zmiešanej edukácieInovácia výučby farmakológie využitím e- learningových edukačných a testovacích materiálov v kontexte aplikácie zmiešanej edukácie Iné Takáč Peter
012UVLF-4/2018 2018 2020 SK: "Biofyzikálne metódy v medicíne" – dobudovanie experimentálnej časti predmetu KEGA Staničová Jana
004UVLF-4/2018 2018 2020 SK: Príprava učebných textov a implementácia nových didaktických prostriedkov vo výučbe histológie a embryológie v študijnom programe všeobecné veterinárske lekárstvo KEGA Almášiová Viera
012UVLF-4/2018 2018 2020 SK: Biofyzikálne metódy v medicíne – dobudovanie experimentálnej časti predmetu KEGA Staničová Jana
009UVLF-4/2018 2018 2020 Technical equipment modernization of parasitological laboratory and creation of permanent preparation and study materials for e-learning KEGA Halán Miloš
Number of records in database: 27
Page 1 of 3
Skip to content