Reg. No. Year From    Year To    Project / grant name     Scheme Project leader
2/0044/18 2018 2021 High-energy milling for the synthesis of nanomaterials using bio-approach and selected environmental applications VEGA Salayová Aneta
1/0060/18 2018 2020 SK: Vplyv elektromagnetickej radiácie počas prenatálneho vývoja potkanov na niektoré tkanivá a orgány z morfologického aspektu VEGA Cigánková Viera
EAFP Grant 2018 2019 Virtual Atlas of Natural Drugs Iné Kurhajec Slavomír
APVV-17-0017 2018 2022 Toxicological activities of snake venoms of the selected species APVV Legáth Jaroslav
1/0382/18 2018 2020 SK: Štúdium vplyvu metabolického syndrómu na reprodukčné procesy u kobýl VEGA Novotný František
04/2018 2018 2019 Study of anaplasmosis in horse breeding in selected localities in Slovakia IGA Drážovská Monika
765423-MANNA-H2020-MSCA-ITN-2017 2018 2022 Joint Doctorate in Molecular Animal Nutrition H2020 Bhide Mangesh Ramesh
07/2018 2018 2019 The observation of lethality and morphological deviations in Artemia franciscana by exposition to pesticide imidacloprid IGA Špalková Michaela
1/0112/18 2018 2020 SK: Sledovanie imunologických vlastností nových potenciálnych probiotických laktobacilov v in vitro a in vivo podmienkach pri infekcii Campylobacter jejuni u kurčiat VEGA Karaffová Viera
CA18105 2018 2022 Risk-based meat inspection and integrated meat safety assurance (RIBMINS) COST Popelka Peter
Number of records in database: 27
Page 1 of 3
Skip to content