Reg. No. Year From    Year To    Project / grant name     Scheme Project leader
012UVLF-4/2018 2018 2020 SK: "Biofyzikálne metódy v medicíne" – dobudovanie experimentálnej časti predmetu KEGA Staničová Jana
VEGA 1/0398/18 2018 2022 SK: Analýza bielkovín krvného séra pri hodnotení vnútorného prostredia a diagnostike ochorení zvierat VEGA Pošivák Ján
1/0398/18 2018 2021 Analysis of blood serum proteins in the evaluation of the internal environment and diagnosis of animal diseases VEGA Nagy Oskar
1/0439/18 2018 2021 SK: Analýza efektu povrchového antigénu (doména III proteínu E) vybraných flavivírusov na bunky neurovaskulárnej jednotky a syntéza inhibičného peptidu voči doméne III ako potencionálnej terapeutickej látky VEGA Bhide Katarína
1/0479/18 2018 2021 SK: Analýza procesu starnutia sietnice u psov VEGA Trbolová Alexandra
012UVLF-4/2018 2018 2020 SK: Biofyzikálne metódy v medicíne – dobudovanie experimentálnej časti predmetu KEGA Staničová Jana
19314410-2018 2018 2018 Etiology and resistance of bacterial pathogens of mastitis in dairy cows and sheep herds situated in marginal parts of Slovakia EFSA Zigo František
1/0084/18 2018 2021 Genetic analysis of selected new and emerging pathogens with zoonotic potential in animals and humans. VEGA Weissová Tatiana
APVV-17-0110 2018 2021 Injectable hybrid composite biocements APVV Danko Ján
2018-904 2018 2019 SK: Inovácia výučby farmakológie využitím e- learningových edukačných a testovacích materiálov v kontexte aplikácie zmiešanej edukácieInovácia výučby farmakológie využitím e- learningových edukačných a testovacích materiálov v kontexte aplikácie zmiešanej edukácie Iné Takáč Peter
Number of records in database: 27
Page 1 of 3
Skip to content