Reg. No. Year From    Year To    Project / grant name     Scheme Project leader
012UVLF-4/2018 2018 2020 SK: "Biofyzikálne metódy v medicíne" – dobudovanie experimentálnej časti predmetu KEGA Staničová Jana
004UVLF-4/2018 2018 2020 SK: Príprava učebných textov a implementácia nových didaktických prostriedkov vo výučbe histológie a embryológie v študijnom programe všeobecné veterinárske lekárstvo KEGA Almášiová Viera
012UVLF-4/2018 2018 2020 SK: Biofyzikálne metódy v medicíne – dobudovanie experimentálnej časti predmetu KEGA Staničová Jana
009UVLF-4/2018 2018 2020 Technical equipment modernization of parasitological laboratory and creation of permanent preparation and study materials for e-learning KEGA Halán Miloš
Number of records in database: 4
Page 1 of 1
Skip to content