Year Category
Publication
2015 BEE FEČKANINOVÁ, Adriana - POPELKA, Peter - KOŠČOVÁ, Jana - MUDROŇOVÁ, Dagmar - JEVINOVÁ, Pavlína. Stanovenie citlivosti laktobacilov na antimikrobiálne látky významné v humánnej a veterinárnej medicíne : [Determination of antibiotic susceptibility of lactobacilli to antimicrobials important in human and veterinary medicine] In: XVII. konference mladých vědeckých pracovníků s mezinárodní účastí, Brno, 27.5.2015 : Sborník příspěvků. 1. vyd. Brno : VFU, 2015. ISBN 978-80-7305-758-9, s. 20-22.
2015 BEE TOROPILOVÁ, Júlia - BYSTRICKÝ, Pavel. Hodnotenie rizika prieniku potravinového nebezpečenstva do potravín na rozhraní systémov HACCP : [Risk assessment of food hazards penetration into foods at the HACCP systems contact points] In: XVII. konference mladých vědeckých pracovníků s mezinárodní účastí, Brno, 27.5.2015 : Sborník příspěvků. 1. vyd. Brno : VFU, 2015. ISBN 978-80-7305-758-9, s. 56-58.
2015 BEE POLÁKOVÁ, Zuzana - KOŽÁROVÁ, Ivona. Detekcia prítomnosti rezíduí antimikrobiálnych látok v hydinovom mäse a tkanivách pomocou troch mikrobiálnych inhibičných testov : [Detection of the presence of antimicrobial residues in poultry meat and tissues using three microbial inhibition tests] In: XVII. konference mladých vědeckých pracovníků s mezinárodní účastí, Brno, 27.5.2015 : Sborník příspěvků. 1. vyd. Brno : VFU, 2015. ISBN 978-80-7305-758-9, s. 41-43.
2015 BEE REITZNEROVÁ, Anna - NAGY, Jozef - TUREK, Peter - MARCINČÁK, Slavomír - MAČANGA, Ján - POLÁKOVÁ, Zuzana. Porovnanie rozkladných zmien tukov v mäsových výrobkoch počas skladovania : [Comparison of degradation changes of fat in meat products during storage] In: XVII. konference mladých vědeckých pracovníků s mezinárodní účastí, Brno, 27.5.2015 : Sborník příspěvků. 1. vyd. Brno : VFU, 2015. ISBN 978-80-7305-758-9, s. 38-40.
2015 BEE BOLDIŽÁROVÁ, Zuzana - BOLDIŽÁR, Martin. Použitie kyseliny chlórnej v každodennej praxi. In: Veterinární medicína pro praxi - malá zvířata, Míčovna - Pražský hrad, 23.5.2015 : Kongres veterinárních lékařů. 1. vyd. Praha : V.M.EST, 2015. ISSN 1214-3774, s. 44-46.
2015 BEE SKALICKÁ, Magdaléna - MASKAĽOVÁ, Iveta - HREŠKO ŠAMUDOVSKÁ, Alena. Mikro minerálny profil vo vybraných krmivách pre dojnice : [Micro mineral profile in the selected feeds for dairy cows] In: XI. Kábrtovy dietetické dny, Brno, 14. května 2015 : Konference s mezinárodní účastí o bezpečnosti a produkční účinnosti krmiv: Sborník přednášek z konference. 1. vyd. Brno : Tribun EU, 2015. ISBN 978-80-263-0901-7, s. 14-18.
2015 BEE KOVÁČ, Gabriel - VARGOVÁ, Mária - KADAŠI, Marián - ZALEHA, Peter - PETROVIČ, Vladimír. Vybrané metabolické parametre, hormóny a kondičný stav u dojníc : [Selected metabolic parameters, hormones and body condition score in dairy cows] In: XI. Kábrtovy dietetické dny, Brno, 14. května 2015 : Konference s mezinárodní účastí o bezpečnosti a produkční účinnosti krmiv: Sborník přednášek z konference. 1. vyd. Brno : Tribun EU, 2015. ISBN 978-80-263-0901-7, s. 68-73.
2015 BEE MARCIN, Andrej - NAĎ, Pavel. Vzťah medzi vegetačným štádiom a obsahom tokoferolu v sušenej lucerne : [Relation between vegetation stage and the content of tocopherol in the dryed alfalfa] In: XI. Kábrtovy dietetické dny, Brno, 14. května 2015 : Konference s mezinárodní účastí o bezpečnosti a produkční účinnosti krmiv: Sborník přednášek z konference. 1. vyd. Brno : Tribun EU, 2015. ISBN 978-80-263-0901-7, s. 130-133.
2015 BEE NAĎ, Pavel - MARCIN, Andrej - SKALICKÁ, Magdaléna. Vplyv klimatických podmienok a termínu zberu na nutričnú hodnotu lucerny siatej : [The influence of climatic conditions and harvest period on nutritional value of alfalfa] In: XI. Kábrtovy dietetické dny, Brno, 14. května 2015 : Konference s mezinárodní účastí o bezpečnosti a produkční účinnosti krmiv: Sborník přednášek z konference. 1. vyd. Brno : Tribun EU, 2015. ISBN 978-80-263-0901-7, s. 139-143.
2015 BEE MASKAĽOVÁ, Iveta - VAJDA, Vladimír - BUJŇÁK, Lukáš. Úroveň energetického metabolizmu vo vzťahu k lipomobilizácií v peripartálnej fáze dojníc : [Level energetic metabolism in realtionship to lipomobilisation in periparthal phases of dairy cows] In: XI. Kábrtovy dietetické dny, Brno, 14. května 2015 : Konference s mezinárodní účastí o bezpečnosti a produkční účinnosti krmiv: Sborník přednášek z konference. 1. vyd. Brno : Tribun EU, 2015. ISBN 978-80-263-0901-7, s. 190-195.
Number of records in database: 24
Last database update: 07. 11. 2023 12:52:23
Page 1 of 3
Skip to content