Year Category
Publication
2019 AAB HERICH, Róbert. Analýza účinkov probiotík - rozhodujúci faktor ich efektivneho použitia : inauguračná práca. Rec. Zuzana Ševčíková, Ľudmila Tkáčiková. 1. vyd. Košice : UVLF, 2019. ISBN 978-80-8077-623-7, 64 s. [4,20AH]
2019 AAB ONDREJKOVÁ, Anna. Antirabické vakcíny - súčasnosť a perspektívy : inauguračná práca. Rec. Mária Goldová, Peter Reichel. 1. vyd. Košice : UVLF, 2019. ISBN 978-80-8077-624-4, 70 s. [4,39AH]
2019 AAB MARCINČÁK, Slavomír - ČERTÍK, Milan - MARCINČÁKOVÁ, Dana. Vplyv aditív prírodného pôvodu vo výžive brojlerov na kvalitu a bezpečnosť tukov produkovaného mäsa. Rec. Jozef Golian, Stanislav Kráčmar. 1. vyd. Košice : UVLF, 2019. ISBN 978-80-8077-627-5, 109 s.
2019 AAB KOČIŠOVÁ, Alica. Vplyv globálnych zmien na výskyt a rozširovanie hmyzom prenášaných patogénov. Rec. Jozef Bíreš, Juraj Pistl. 1. vyd. Košice : UVLF, 2019. ISBN 978-80-8077-648-0, 91 s. [4,55AH]
2019 AAB POPELKA, Peter - MUDROŇOVÁ, Dagmar - KOŠČOVÁ, Jana - FEČKANINOVÁ, Adriána - CINGEĽOVÁ MARUŠČÁKOVÁ, Ivana. Význam probiotických baktérií v akvakultúre pstruha dúhového (Oncorhynchus mykiss) : [The importance of probiotic bacteria in rainbow trout aquaculture (Oncorhynchus mykiss)] Rec. Viola Strompfová, Rudolf Žitňan. 1. vyd. Košice : UVLF, 2019. ISBN 978-80-8077-650-3, 166 s.
2019 AAB TAKÁČOVÁ, Daniela - HEČKO, Roman - BUGARSKÝ, Andrej - KORIM, Peter - LEGÁTH, Jaroslav - NAGYOVÁ, Alena. Týranie zvierat - vážny spoločenský problém : [Animal cruelty - a seriou social problem] Rec. Jozef Bíreš, Tibor Seman, Miloš Mašlej. 1. vyd. Košice : UVLF, 2019. ISBN 978-80-8077-651-0, 306 s.
2019 ACB HALO, Marko - MLYNEKOVÁ, Eva - GRÁCZ, František - ŠMELKO, Vladimír - HURA, Vladimír - GÁLIK, Branislav - SOLÁR, Dušan - CHRENEK, Peter - KUBOVIČOVÁ, Elena. Chov koní. Rec. Peter Massanyi, Martin Maršálek. 1. vyd. Nitra : SPU, 2019. ISBN 978-80-552-2099-4, 507 s. [38,02AH]
2019 ACB ČIŽMÁRIKOVÁ, Martina - TAKÁČ, Peter. Liekové formy a aplikačné cesty podávania liekov so zameraním na ich význam v humánnej medicíne : [Dosage forms and routes of drug administration with a focus on their importance in human medicine] Rec. Anna Hrabovská, Monika Fedorová. 1. vyd. Košice : ŠafárikPress UPJŠ, 2019. ISBN 978-80-8152-753-1, online 184 s.
2019 ACB LUPTÁKOVÁ, Lenka - VALENČÁKOVÁ, Alexandra - ŠPALKOVÁ, Michaela. Základy biológie. Rec. Katarína Holovská, Eva Petrovová. 1. vyd. Košice : UVLF, 2019. ISBN 978-80-8077-640-4, 122 s.
2019 ACB ALMÁŠIOVÁ, Viera - HOLOVSKÁ, Katarína. Veterinary Histology II.. Rec. Eva Petrovová, Štefan Tóth. 1. vyd. Košice : UVLF, 2019. ISBN 978-80-8077-646-6, 247 s.
Number of records in database: 1258
Last database update: 07. 11. 2023 12:52:23
Page 1 of 126
Skip to content