Year Category
Publication
2015 AAB KOTTFEROVÁ, Jana. Individuálne rozdiely v správaní a behaviorálne problémy psov : inauguračná práca. Rec. Juraj Ciberej, Vladimír Tančin. 1. vyd. Košice : UVLF, 2015. ISBN 978-80-8077-460-8, 72 s.
2015 AAB ZIGO, František. Vplyv suplementácie selénu a vitamínu E na zdravotný stav mliečnej žľazy dojníc. Rec. Denisa Toropilová, Naďa Sasáková. 1. vyd. Banská Bystrica : OZ Preveda, 2015. ISBN 978-80-970712-7-1, online, 42 s. [3AH]
2015 ACB FLEŠÁROVÁ, Slávka - MAŽENSKÝ, Dávid. Anatómia pre študijný program vzťah človek - zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii. Rec. Ľudovít Lenhardt, Viera Almášiová. 1. vyd. Košice : UVLF, 2015. ISBN 978-80-8077-476-9, 86 s.
2015 ACB MAŽENSKÝ, Dávid - FLEŠÁROVÁ, Slávka. Comparative anatomy for joint degree: Bachelor in animal science. Rec. Ľudovít Lenhardt, Katarína Holovská. 1. vyd. Košice : UVLF, 2015. ISBN 978-80-8077-477-6, 196 s.
2015 ACB LEVKUT, Mikuláš - REVAJOVÁ, Viera - ŠEVČÍKOVÁ, Zuzana - HERICH, Róbert. Special Pathological Anatomy. Rec. Viera Cigánková, Pavol Mudroň. 2. dopl. vyd. Košice : UVLF, 2015. ISBN 978-80-8077-472-1, 226 s.
2015 ACB LEVKUT, Mikuláš - LENHARDT, Ľudovít - ŠEVČÍKOVÁ, Zuzana - REVAJOVÁ, Viera - HERICH, Róbert - LEVKUT, Martin - KARAFFOVÁ, Viera. Všeobecná veterinárna patológia. Rec. Viera Cigánková, Pavol Mudroň. 3 dopl. vyd. Košice : UVLF, 2015. ISBN 978-80-8077-473-8, 160 s.
2015 ACB KORIM, Peter - TAKÁČOVÁ, Daniela - NAGYOVÁ, Alena - TAKÁČOVÁ, Jana - MIHOK, Tomáš. Postup orgánov štátnej správy pri vybraných infekčných a parazitárnych ochoreniach : [The procedure of state administration bodies on selected infectious and parasitic diseases] Rec. Anton Pajerský, Anna Ondrejková. 1. vyd. Košice : UVLF, 2015. ISBN 978-80-8077-467-7, 180 s.
2015 ACB LEDECKÝ, Valent - HAJURKA, Jaroslav - ŠEVČÍKOVÁ, Zuzana - TRBOLOVÁ, Alexandra - CAPÍK, Igor - FIGUROVÁ, Mária - HLUCHÝ, Marián - HORŇÁK, Slavomír - KURICOVÁ, Mária - LEDECKÁ, Katarína - LIPTÁK, Tomáš - VALENČÁKOVÁ, Alexandra. Klinická onkológia psov a mačiek. Rec. Miron Šrámka, Marek Ďurej. 1. vyd. Košice : UVLF, 2015. ISBN 978-80-8077-482-0, 435 s.
2015 ACB ONDREJKOVÁ, Anna - SUPUKA, Peter - BEDNARČÍKOVÁ, Lucia - FIK, Martin - HROMADA, Rudolf - KOČIŠOVÁ, Alica - KORYTÁR, Ľuboš - KOVALKOVIČOVÁ, Natália - MACÁK, Vladimír - MAŽENSKÝ, Dávid - ONDREJKA, Róbert - ONDRUŠKA, Ľubomír - PARKÁNYI, Vladimír - RAFAY, Ján - SOPKOVÁ, Drahomíra - SUPUKOVÁ, Anna - SUPUKA, Miloš - TAKÁČOVÁ, Daniela - TUREK, Peter - ŽIVČÁK, Jozef. Choroby a chov králikov. Rec. Eva Čonková, Darina Pospíšilová. 1. vyd. Košice : UVLF, 2015. ISBN 978-80-8077-479-0, 488 s.
2015 ACB VASIĽ, Milan. Všeobecná zootechnika. Rec. Jozef Bulla, Jozef Bíreš. 1. vyd. Košice : UVLF, 2015. ISBN 978-80-8077-481-3, 311 s.
Number of records in database: 809
Last database update: 07. 11. 2023 12:52:23
Page 1 of 81
Skip to content