Year Category
Publication
2016 AAB KUZYŠINOVÁ, Katarína - MUDROŇOVÁ, Dagmar - TOPORČÁK, Juraj - BZDIL, Jaroslav - MOLNÁR, Ladislav. Alternatívne metódy boja s morom včelieho plodu : [Alternative methods of prevention of American foulbrood] Rec. Jozef Nagy, Radomíra Nemcová. 1. vyd. Košice : UVLF, 2016. ISBN 978-80-8077-508-7, 96 s.
2016 AAB VENGLOVSKÝ, Ján. Čistiarne odpadových vôd a ich možný vplyv na verejné zdravie : inauguračná práca. Rec. Jaroslav Legáth, Viera Cigánková. 1. vyd. Košice : UVLF, 2016. ISBN 978-80-8077-517-9, 62 s.
2016 AAB BZDIL, Jaroslav - TOPORČÁK, Juraj - BÍLIKOVÁ, Katarína. Imunitný systém včiel : [The Immune System of Bees] Rec. Peter Košuth, Radomíra Nemcová. 1. vyd. Košice : UVLF, 2016. ISBN 978-80-8077-507-0, 88 s. [3,90AH]
2016 AAB TKÁČIKOVÁ, Ľudmila. Využitie metód molekulovej biológie na detekciu faktorov virulencie u vybraných patogénov ľudí a zvierat : inauguračná práca. Rec. Lýdia Čisláková, Yvetta Gbelská, Mária Levkutová. 1. vyd. Košice : UVLF, 2016. ISBN 978-80-8077-523-0, 64 s.
2016 ACB KOČIŠOVÁ, Alica - LETKOVÁ, Valéria. Základy parazitológie pre farmaceutov : [Basic parasitology for pharmacists] Rec. Lýdia Čisláková, Marián Várady. 1. vyd. Košice : UVLF, 2016. ISBN 978-80-8077-496-7, 142 s.
2016 ACB ŠIVIKOVÁ, Katarína - DIANOVSKÝ, Ján - HOLEČKOVÁ, Beáta. Úvod do veterinárnej genetiky : [Introduction to Veterinary Genetics] Rec. Jaroslav Legáth, Ľudmila Tkáčiková. 2. dopl. vyd. Košice : UVLF, 2016. ISBN 978-80-8077-489-9, 178 s.
2016 ACB MAŽENSKÝ, Dávid - FLEŠÁROVÁ, Slávka. Anatomy (bones, joints, muscles) for 4th year post BSc study GVM (for graduates of JSP Animal Science) : [Anatómia (kosti, kĺby, svaly) pre 4. ročník post-bakalárskeho štúdia VVL (pre absolventov JSP Náuka o živočíchoch)] Rec. Ľudovít Lenhardt, Viera Almášiová. 1. vyd. Košice : UVLF, 2016. ISBN 978-80-8077-502-5, 123 s.
2016 ACB MAĽOVÁ, Jana. Všeobecná hygiena a analýza potravín. Rec. Pavel Maľa, Eva Dudriková. 1. vyd. Košice : UVLF, 2016. ISBN 978-80-8077-499-8, 162 s.
2016 ACB BARANOVÁ, Mária. Bezpečnosť a kvalita rastlinných produktov : [Safety and Quality of Plant´s Products] Rec. Pavel Maľa, Zuzana Dičáková. 1. vyd. Košice : UVLF, 2016. ISBN 978-80-8077-490-5, 253 s.
2016 ACB ZIGO, František - VASIĽ, Milan - LACKOVÁ, Zuzana - PAVĽAK, Alexander. Cvičenia zo všeobecnej zootechniky. Rec. Jaroslav Novotný, Lukáš Bujňák. 1. vyd. Košice : UVLF, 2016. ISBN 978-80-8077-509-4, 305 s.
Number of records in database: 840
Last database update: 07. 11. 2023 12:52:23
Page 1 of 84
Skip to content