Year Category
Publication
2020 AAB MARCINČÁK, Slavomír. Účinok látok prírodného pôvodu vo výžive kurčiat na zdravotnú bezpečnosť a kvalitu tukov produkovaného mäsa : inauguračná práca. Rec. Jozef Golian, Pavel Naď. 1. vyd. Košice : UVLF, 2020. ISBN 978-80-8077-660-2, 64 s. [3,66AH]
2020 ACB KORIMOVÁ, Jana. Manažment potravinárskych podnikov. Rec. Jana Maľová, Iveta Wienerová. 1. vyd. Košice : UVLF, 2020. ISBN 978-80-8077-672-5, 119 s. [5,95AH]
2020 ACB SÜLI, Judit - SOBEKOVÁ, Anna - BUJDOŠOVÁ, Zuzana - DIČÁKOVÁ, Zuzana - HRUŠKOVÁ, Tatiana. Chémia potravín. Rec. Beáta Hubková, Mária Milkovičová. 3.dopl. vyd. Košice : UVLF, 2020. ISBN 978-80-8077-662-6, 224 s. [11,26AH]
2020 ACB TAKÁČ, Peter - IŠTOŇOVÁ, Miriam - KNAP, Viliam - KOTTFEROVÁ, Jana - LEŠKOVÁ, Lenka - MESARČOVÁ, Lýdia - ONDOVÁ, Perla - SKURKOVÁ, Lenka. Vybrané kapitoly z fyzioterapie : pre študijný program vzťah človek - zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii na UVLF v Košiciach. Rec. Zuzana Hudáková, Elerna Žiaková. 1. vyd. Košice : UVLF, 2020. ISBN 978-80-8077-667-1, 137 s.
2020 ACB NOVOTNÝ, Jaroslav - LINK, Róbert - MACÁK, Vladimír. Praktické cvičenia z chorôb ošípaných - I.. Rec. František Zigo, Vladimír Hisira. 1. vyd. Košice : UVLF, 2020. ISBN 978-80-8077-661-9, 140 s. [8,73AH]
2020 ACB UHRINOVÁ, Anna - HARVANOVÁ, Jarmila. Anorganická chémia pre farmaceutov I. Rec. Lucia Ungvarská Maľučká, Milan Škrobián. 1. vyd. Košice : UVLF, 2020. ISBN 978-80-8077-668-8, 94 s. [5,08AH]
2020 ACB SOPKOVÁ, Drahomíra - VLČKOVÁ, Radoslava - FABIAN, Dušan. Fyziológia endokrinológie a reprodukcie : pre poslucháčov ŠP Vzťah človek - zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii. Rec. Igor Valocký, Zuzana Maková. 1. vyd. Košice : UVLF, 2020. ISBN 978-80-8077-676-3, 72 s. [4,55AH]
2020 ACB TAKÁČOVÁ, Daniela. Forensic veterinary medicine in practice. Rec. Zuzana Ševčíková, Marcel Falis. 1. vyd. Košice : UVLF, 2020. ISBN 978-80-8077-664-0, 106 s. [5,20AH]
2020 ACB VALENČÁKOVÁ, Alexandra - LUPTÁKOVÁ, Lenka. Molekulová biológia pre farmaceutov. Rec. Ľudmila Tkáčiková, Beáta Holečková. 1. vyd. Košice : UVLF, 2020. ISBN 978-80-8077-681-7, 186 s. [10,20AH]
2020 ACB HISIRA, Vladimír - MUDROŇ, Pavol - NAGY, Oskar - PAULÍKOVÁ, Iveta - KADAŠI, Marián - KLEIN, Róbert - MEKKOVÁ, Simona. Klinická propedeutika pre ŠP Hygiena potravín. Rec. Jaroslav Novotný, Lenka Lešková. 1. vyd. Košice : UVLF, 2020. ISBN 978-80-8077-683-1, 225 s. [11,30AH]
Number of records in database: 703
Last database update: 07. 11. 2023 12:52:23
Page 1 of 71
Skip to content