Year Category
Publication
2021 ACD TAKÁČ, Peter. Liečivá ovplyvňujúce gastrointestinálny trakt. In: MIROSSAY, Ladislav et al. Základná farmakológia a farmakoterapia : I., II.. 2. prepr. vyd. Košice : EQUILIBRIA, 2021. ISBN 978-80-8143-273-6, s. 292-340.
2020 ACD STARUCH, Ladislav - GOLIAN, Jozef - CHLEBO, Peter - TUREK, Peter - KERESTEŠ, Ján - ARPÁŠOVÁ, Henrieta. Maso a mäsové výrobky : kapitola 12.2. In: CHLEBO, Peter et al. Zdravie a výživa ľudí 2. 2. rozš. vyd. Bratislava : Cad Press, 2020. ISBN 978-80-88969-89-1, s. 739-957.
2020 ACD HERIAN, Karol - KERESTEŠ, Ján - KOPÁČEK, Jiří - DUDRIKOVÁ, Eva - GOLIAN, Jozef - BUŇKA, František - CHLEBO, Peter - BOROŠ, Vladimír - SCHMIDT, Štefan - GREIFOVÁ, Mária - KAJABA, Igo. Mlieko a mliečne výrobky vo výžive ľudí : kapitola 12.5. In: CHLEBO, Peter et al. Zdravie a výživa ľudí 2. 2. rozš. vyd. Bratislava : Cad Press, 2020. ISBN 978-80-88969-89-1, s. 977-1255.
2020 ACD CHLEBO, Peter - MAĽA, Pavel - MRÁZOVÁ, Jana - CHLEBOVÁ, Zuzana. Anatómia a fyziológia GITU a fyziológia trávenia : kapitola 3. In: CHLEBO, Peter et al. Zdravie a výživa ľudí 1. 2. rozš. vyd. Bratislava : Cad Press, 2020. ISBN 978-80-88969-88-4, s. 179-214.
2020 ACD BÍREŠ, Jozef - TOMAN, Róbert. Hygiena výživy a fytopatogény : kapitola 17. In: CHLEBO, Peter et al. Zdravie a výživa ľudí 3. 2. rozš. vyd. Bratislava : Cad Press, 2020. ISBN 978-80-88969-90-7, s. 1596-1652.
2020 ACD KOTTFEROVÁ, Jana. Olfaktológia psa a ľudský pach. In: ĎURIŠIN, Vladimír et al. Systém policajnej kynológie. 1. vyd. Košice : UVLF v Košiciach, 2020. ISBN 978-80-8077-669-5, s. 229-243 [1,3AH]
2020 ACD LACKOVÁ, Zuzana - TATARKO, Zoltán. Metodológia chovu policajných psov : [Methodology of breeding police dogs] In: ĎURIŠIN, Vladimír et al. Systém policajnej kynológie. 1. vyd. Košice : UVLF v Košiciach, 2020. ISBN 978-80-8077-669-5, s. 27-52.
2020 ACD LACKOVÁ, Zuzana. Kynologické objekty : [Cynological objects] In: ĎURIŠIN, Vladimír et al. Systém policajnej kynológie. 1. vyd. Košice : UVLF v Košiciach, 2020. ISBN 978-80-8077-669-5, s. 421-438 [1,00AH]
2020 ACD MIHOK, Tomáš. Výživa psov. In: ĎURIŠIN, Vladimír et al. Systém policajnej kynológie. 1. vyd. Košice : UVLF v Košiciach, 2020. ISBN 978-80-8077-669-5, s. 407-420 [1,47AH]
2006 ACD ŠÁLY, Ján. 14. CHoroby žriebät. In: KUSHEV, Janko et al. Vnútorné choroby koní. Košice : UVL, 2006. s. 316-327.
Number of records in database: 12
Last database update: 07. 11. 2023 12:52:23
Page 1 of 2
Skip to content