Year Category
Publication
2022 O1 KORIM, Peter - TAKÁČOVÁ, Daniela - NAGYOVÁ, Alena - TAKÁČOVÁ, Jana. Zákon o veterinárnej starostlivosti : Komentár. Rec. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2022. ISBN 978-80-571-0485-8, online, 198 s. [16,96 AH]
2022 O1 PILIPČINEC, Emil - BHIDE, Mangesh Ramesh - TKÁČIKOVÁ, Ľudmila - KOŠČOVÁ, Jana - NEMCOVÁ, Radomíra - CSANK, Tomáš - HAJDUČKOVÁ, Vanda - KIRÁLY, Ján - MAĎAR, Marián - MOCHNÁČOVÁ, Evelína. Bioinformatické a molekulovobiologické nástroje pri štúdiu faktorov patogenity a virulencie medicínsky významných bakteriálnych patogénov. Rec. Erik Dorko, Monika Pipová. 1. vyd. Košice : UVLF, 2022. ISBN 978-80-8077-768-5 online, online, 585 s. [39,10 AH]
2021 BAB POPELKA, Peter. Vplyv technologických procesov na kvalitu rýb : [Effect of technological processes on fish quality] Rec. Anna Sobeková, Rudolf Žitňan. 1. vyd. Košice : UVLF, 2021. ISBN 978-80-8077-702-9, 80 s. [4AH]
2021 BAB ČÍŽKOVÁ, Dáša. Imunomodulačný a regeneračný potenciál mezenchýmových kmeňových buniek : [Immunomodulatory and regenerative potential of mesenchymal stem cells] Rec. Ľudmila Tkáčiková, Eva Kontseková. 1. vyd. Košice : UVLF, 2021. ISBN 978-80-8077-706-7, 69 s. [3,2AH]
2021 BAB PETROVOVÁ, Eva. Vtáčie embryo ako alternatívny zvierací model. Rec. Norbert Lukáč, Lenka Luptáková. 1. vyd. Košice : UVLF, 2021. ISBN 978-80-8077-732-6, 63 s. [3,6AH]
2020 BAB TOPORČÁK, Juraj - FIĽO, Pavel. Metodika na celoročné ošetrovanie včelstiev proti klieštikovitosti. Rec. Ján Haščík. 1. vyd. Banská Bystrica : Stredná odborná škola, 2020. ISBN 978-80-570-2028-8, 99 s.
2020 BAB CIBEREJ, Juraj - KRAJNIAK, Dušan - GARAJ, Peter - KROPIL, Rudolf - MAĽOVÁ, Jana - JANTO, Rudolf - KAROLOVÁ, Renáta - KIŠ, Ondrej - OBERHAUSEROVÁ, Katarína - HLÁSNIK, Jozef - PUŠKÁČ, Jaroslav - PUŠKÁČ, Jaroslav - DOCZY, Jozef - LEBOCKÝ, Tibor - ENGEL, Štefan. IV. Lov zveri a poľovnícke plánovanie - V. Poľovnícka kynológia - VI. Právne predpisy na úseku poľovníctva, zbraní a streliva a ochrany prírody - VII. Poľovnícke strelectvo a prvá pomoc pri úrazoch spôsobených pri výkone poľovníctva. Rec. Ľubomír Bútora, Jozef Jursa. 1. vyd. Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2020. ISBN 978-80-228-3223-6, 447 s.
2019 BAB CIBEREJ, Juraj - LEBOCKÝ, Tibor. Hodnotenie poľovníckych trofejí európskych druhov zveri. Rec. Jozef Hromas, Ján Flamík. 5. dopl. vyd. Bratislava : Slovenský poľovnícky zväz, 2019. ISBN 978-80-89588-00-8, 80 s.
2019 BAB AVDIČOVÁ, Mária - BEDRIOVÁ, Marta - BELAY, Girma - BÍROŠOVÁ, Lucia - BLAŇAROVÁ, Lucia - CSANK, Tomáš - JACKOVÁ, Anna - KORYTÁR, Ľuboš - PEŤKO, Branislav. Správa o zoonózach, alimentárnych nákazách a nákazách z vody v Slovenskej republike za rok 2018. Rec. 1. vyd. Bratislava : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky,, 2019. ISBN 978-80-972963-4-6, 125 s.
2019 BAB NAGY, Jozef - BARTKOVÁ, Valéria - BEŇOVÁ, Katarína - BHIDE, Mangesh Ramesh - BOBRUNKOVÁ, Jana - BODNÁROVÁ, Libuša - BOŽÍKOVÁ, Renáta - CIGÁNKOVÁ, Viera - ČIŽMÁRIK, Anton - ČONKOVÁ, Eva - DANKO, Ján - DOLNÁ, Mária - EFTIMOVÁ, Jarmila - FAIXOVÁ, Zita - FEDOROVÁ, Monika - FEHÉR, Michal - HOCHMANN, Jaroslav - HOLEČKOVÁ, Beáta - HROMADA, Rudolf - HUDÁK, Alexander - JANČÍKOVÁ, Viera - KOČIŠOVÁ, Alica - KORIM, Peter - KOSTECKÁ, Zuzana - KOŠČOVÁ, Jana - KOTTFEROVÁ, Jana - KOŽÁR, Martin - KUNDRÍKOVÁ, Ľudmila - KURICOVÁ, Mária - LAZÁR, Peter - LEDECKÝ, Valent - LEGÁTH, Jaroslav - MAĽA, Pavel - MOJŽIŠOVÁ, Jana - MOLNÁR, Ladislav - MUDROŇ, Pavol - NAĎ, Pavel - NAGY, Oskar - NEMCOVÁ, Radomíra - ONDREJKOVÁ, Anna - PAVĽAK, Marián - PAULÍKOVÁ, Michaela - PISTL, Juraj - REICHEL, Peter - SCHRÉTER, Róbert - SOBEKOVÁ, Anna - SOPKOVÁ, Drahomíra - SOROKA, Jaroslav - STANIČOVÁ, Jana - ŠEVČÍKOVÁ, Zuzana - TAKÁČOVÁ, Tatiana - TKÁČIKOVÁ, Ľudmila - TOMKO, Martin - TOROPILA, Michal - TRBOLOVÁ, Alexandra - TUREK, Peter - VALOCKÝ, Igor - WEISSOVÁ, Tatiana - WOLASCHKA, Tomáš - ZIGO, František. Siedma desaťročnica Univerzity veterinárského lekárstva a farmácie v Košiciach 2009-2019. Rec. Ján Lehocký, Emil Švický. 1. vyd. Košice : UVLF, 2019. ISBN 978-80-8077-625-1, 540 s.
Number of records in database: 76
Last database update: 07. 11. 2023 12:52:23
Page 1 of 8
Skip to content