Reg. No. Year From    Year To    Project / grant name     Scheme Project leader
011UVLF-4/2013 2013 2015 Modern information technologies in the study of anatomy KEGA Maženský Dávid
37/2014/UVLF 2013 2016 SK: Vznik a patogenéza obezity vo vzťahu k „netradičným“ rizikovým faktorom obezity Iné Danko Ján
014UVLF-4/2013 2013 2015 Creation of complete educational-didactic material of biophysics for study program feed and food safety KEGA Lohajová Ľuboslava
001UVLF-4/2013 2013 2015 SK: Príprava vysokoškolská učebnice "Hygiena a technológia mäsa a mäsových výrobkov" KEGA Turek Peter
003UVLF-4/2013 2013 2015 SK: Klinická onkológia psov a mačiek KEGA
1/0415/13 2013 2015 SK: Monitorovanie 137 Cs v lesnom ekosystéme na Slovensku. VEGA Beňová Katarína
1/0117/13 2013 2015 SK: Stupňovité hodnotenie genotoxických účinkov modelového pesticídu. VEGA qa-admin
1/0731/13 2013 2015 Etiopathogenesis, diagnosis and treatment of medial compartment dissease of elbow joints and patella in dogs VEGA Hluchý Marian
1/0636/13 2013 2015 SK: Využitie DNA diagnostických metód v profylaxii hospodárskych zvierat VEGA qa-admin
1/0847/13 2013 2015 SK: Fitness redukujúci efekt parazitárnych infekcií na preferencie mikrohabitatov rýb v procese osídľovania nového koryta rieky. VEGA qa-admin
Number of records in database: 19
Page 1 of 2
Skip to content