Reg. No. Year From    Year To    Project / grant name     Scheme Project leader
001UVLF-4/2022 2023 2025 SK: Využitie a implementácia nových poznatkov vo výučbe hygieny chovu zvierat a welfare na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach KEGA Gregová Gabriela
1/0126/23 2023 2026 Antiproliferative complexes with bulky N- and O-donor aromatic ligands VEGA Váhovská Lucia
1/0236/23 2023 2026 Biomarkers of canine mammary gland tumors: intracellular, free and exosomal microRNAs VEGA Petroušková Patrícia
1/0161/23 2023 2026 Diversity and molecular analysis of Nosema spp. in bee colonies in Slovakia in connection with the occurrence of pesticide residues in environment VEGA Valenčáková Alexandra
KEGA:008UVLF-4/2023 2023 2025 Innovation and modernisation of practical learning of subjects Genetics and Clinical Genetics to increase quality of students´ education KEGA Galdíková Martina
006UVLF-4/2023 2023 2025 "Welfare dog training" educational material for the study program Cynology KEGA Lazár Peter
015UVLF-4/2023 2023 2025 Innovative methods of preparation of anatomical models in veterinary medicine KEGA Krešáková Lenka
1/0237/23 2023 2026 SK: Kondiciované médium mezenchýmových kmeňových buniek tukového tkaniva a amniónových obalov: inovatívna terapia chronických rán VEGA Humeník Filip
1/0237/23 2023 2026 Conditioned medium of adipose tissue mesenchymal stem cells and amniotic stem cells: an innovative therapy for chronic wounds VEGA Humeník Filip
004UVLF-4/2023 2023 2025 SK: Implementácia alternatívnych modelových organizmov a metód v rámci vysokoškolského vzdelávania KEGA Luptáková Lenka
Number of records in database: 16
Page 1 of 2
Skip to content