Reg. No. Year From    Year To    Project / grant name     Scheme Project leader
015UVLF-4/2015 2015 2017 SK: Vývoj a využitie školského informačného systému o liekoch a ochoreniach v informatizácii výuky farmaceutických disciplín KEGA Eftimová Jarmila
005UVLF-4/2015 2015 2017 SK: Multimediálna podpora výučby hygieny a technológie mlieka ako inovovaného štúdia v ŠP všeobecné veterinárske lekárstvo KEGA Dudriková Eva
1/0373/15 2015 2017 SK: Úroveň minerálneho metabolizmu hospodárskych zvierat ku vzťahu ku modifikovaným krmivám VEGA Skalická Magdaléna
004UVLF-4/2015 2015 2017 Teaching texts for study subject forage and poisonous plants KEGA Naď Pavel
009UVLF-4/2015 2015 2017 SK: Učebné texty pre e-vzdelávanie a učebnica pre nový predmet "Feed Plant Biology and Toxic Plants" v študijnom programe General Veterinary Medicine KEGA Marcin Andrej
016UVLF-4/2015 2015 2017 SK: Pokročilé bioinformatické metódy pre študentov veterinárskych a medicínskych odborov KEGA Bhide Mangesh Ramesh
006UVLF-4/2015 2015 2017 SK: Moderná forma výučby a inovácia študijného predmetu základy fyziológie pre kynológov KEGA Ondrašovičová Silvia
008UVLF-4/2015 2015 2017 SK: Implementácia nových trendov výskumu do metód vzdelávania študentov veterinárskeho lekárstva v predmete Poruchy správania domových zvierat KEGA Kottferová Jana
011UVLF-4/2015 2015 2017 Food safety-study material and educational aids for new joint study programme KEGA Nagy Jozef
010UVLF-4/2015 2015 2016 Quality improvement of practical education in pharmaceutical technology in Pharmacy study programme KEGA Rabišková Miloslava
Number of records in database: 34
Page 1 of 4
Skip to content