Reg. No. Year From    Year To    Project / grant name     Scheme Project leader
008UVLF-4/2020 2020 2022 Increasing the entrepreneurial skills of students of study programmes in general veterinary medicine and food hygiene KEGA Korim Peter
015UVLF-4/2020 2020 2022 Inovation of pedagogical process by modernisation of lecture room and laboratory for practical learning and creation of study materials for follow disciplines: "Chov a choroby zveri I" a "Breeding and Diaseases of Game" KEGA Lazár Peter
001UVLF-4/2020 2020 2022 SK: Applied Ecology for University Students KEGA Sasáková Naďa
013UVLF-4/2020 2020 2022 SK: Verejné veterinárske lekárstvo v kontexte verejného zdravia KEGA Nagyová Alena
006UVLF-4/2020 2020 2022 Implementation of new scientific knowledge into teaching and improvement of practical education of students in animal husbandry technologies of the subject Zootechnics KEGA Zigo František
011UVLF-4/2020 2020 2022 Analysis of nutrition impact on production, level of metabolic and ecological load of dairy cows on farm -application of knowledge for diagnostics and education KEGA Maskaľová Iveta
017UVLF-4/2020 2020 2022 Implementation of new methods of education and training of working and social dogs in the process of educating students and preparation of teaching material for the needs of study subjects "Performance and training of working and other dogs", "Assistance dogs" and "Cynology". KEGA Čurlík Ján
007UVLF-4/2020 2020 2022 SK: Inovácia vo výučbe hygieny a technológie mlieka a mliečnych výrobkov na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach KEGA Zahumenská Jana
009UVLF-4/2020 2020 2022 Stratigraphy of the vascular system in an innovative form of anatomy teaching KEGA Krešáková Lenka
1/0319/20 2020 2023 SK: Vývoj aktívnych krytí rán na báze hydrogélov obsahujúcich rastlinné extrakty stimulujúce hojenie rán u zdravých a diabetických potkanov VEGA
Number of records in database: 33
Page 1 of 4
Skip to content