Reg. No. Year From    Year To    Project / grant name     Scheme Project leader
017UVLF-4/2022 2022 2024 Implementation of information and imaging technologies in the study of the locomotor system KEGA Vdoviaková Katarína
1/0231/22 2022 2024 New possibilities of diagnosis and therapy of chronic diseases of the gastrointestinal system in small animals VEGA Fialkovičová Mária
008UVLF-4/2022 2022 2024 Coronavirus diseases in animals KEGA Vojtek Boris
016UVLF-4/2022 2022 2024 Implementation of modern audiovisual methods in the teaching process of the subject Clinical Practice in the General veterinary medicine study programme KEGA Kožár Martin
1/0194/22 2022 2024 SK: Genomická a klinická analýza očných ochorení v populácii národného plemena Československý vlčiak na Slovensku VEGA Trbolová Alexandra
006UVLF-4/2022 2022 2024 Study texts and the virtual laboratory for elearning in the topic of study of the technology and the safety systems in the feed production KEGA Marcin Andrej
1/0287/22 2022 2025 Structure and dynamics of foci of tick-borne diseases in urban agglomerations of Slovakia. VEGA Hajdová Blažena
006UVLF-4/2022 2022 2024 SK: Študijné texty a virtuálne laboratórium pre e-vzdelávanie v oblasti technológií a bezpečnostných systémov pri výrobe krmív KEGA Marcin Andrej
006UVLF-4/2022 2022 2024 Study texts and the virtual laboratory for elearning in the topic of study of the technology and the safety systems in the feed production KEGA Marcin Andrej
2/0112/22 2022 2025 SK: Vysoko-energetické mletie vaječného odpadu na báze kalcitu a vybraných rastlín pre prípravu nanokryštalických minerálov a environmentálne aplikácie VEGA Salayová Aneta
Number of records in database: 29
Page 1 of 3
Skip to content