Reg. No. Year From    Year To    Project / grant name     Scheme Project leader
VEGA 1/0398/18 2018 2022 SK: Analýza bielkovín krvného séra pri hodnotení vnútorného prostredia a diagnostike ochorení zvierat VEGA Pošivák Ján
1/0439/18 2018 2021 SK: Analýza efektu povrchového antigénu (doména III proteínu E) vybraných flavivírusov na bunky neurovaskulárnej jednotky a syntéza inhibičného peptidu voči doméne III ako potencionálnej terapeutickej látky VEGA Bhide Katarína
1/0060/18 2018 2020 SK: Vplyv elektromagnetickej radiácie počas prenatálneho vývoja potkanov na niektoré tkanivá a orgány z morfologického aspektu VEGA Cigánková Viera
1/0112/18 2018 2020 SK: Sledovanie imunologických vlastností nových potenciálnych probiotických laktobacilov v in vitro a in vivo podmienkach pri infekcii Campylobacter jejuni u kurčiat VEGA Karaffová Viera
1/0398/18 2018 2021 Analysis of blood serum proteins in the evaluation of the internal environment and diagnosis of animal diseases VEGA Nagy Oskar
1/0382/18 2018 2020 SK: Štúdium vplyvu metabolického syndrómu na reprodukčné procesy u kobýl VEGA Novotný František
1/0241/18 2018 2021 The chick embryo as an effective animal model in testing the toxicological effects of snake venom VEGA Petrilla Vladimír
2/0044/18 2018 2021 High-energy milling for the synthesis of nanomaterials using bio-approach and selected environmental applications VEGA Salayová Aneta
1/0536/18 2018 2021 New aspects of animal and human intestinal parasitary infections circulation VEGA Štrkolcová Gabriela
1/0479/18 2018 2021 SK: Analýza procesu starnutia sietnice u psov VEGA Trbolová Alexandra
Number of records in database: 11
Page 1 of 2
Skip to content