Reg. No. Year From    Year To    Project / grant name     Scheme Project leader
1/0148/19 2019 2022 Complexes of platinum metals with planar aromatic nuclei as antitumor drugs VEGA Váhovská Lucia
1/0105/19 2019 2022 SK: Štúdium vplyvu povrchových ligandov borélií na hostiteľské bunky prostredníctvom analýzy transkriptómu a produkcia nanoprotilátok, voči vybraným ligandom s potenciálnym terapeutickým účinkom VEGA Bhide Mangesh Ramesh
1/0242/19 2019 2021 Genetic and epigenetic changes in ruminant cells exposed to pesticides VEGA Holečková Beáta
1/0043/19 2019 2022 Study of Ecology and Epidemiological Role of Blood-Sucking True Flies (DIPTERA) in the Spread of Causative Agents of Zoonoses and Parasitoses in the Climatically Changing Slovakia. VEGA Kočišová Alica
1/0561/19 2019 2021 SK: Štúdium morfometrických zmien kolenného kĺbu vo vzťahu k ruptúre predného skríženého väzu a využitie niektorých prvkov regeneratívnej medicíny v terapii modifikujúcej ochorenie kolenného kĺbu u psov VEGA Ledecký Valent
1/0355/19 2019 2022 Influence of Zinc and probiotic bacteria on intestinal parasites in poultry VEGA Levkut Mikuláš
1/0788/19 2019 2022 SK: Štúdium zmien v mikroflóre dentálnych biofilmov u ľudí a psov za účelom harmonizácie mikrobiocenózy ústnej dutiny pomocou vybraných orálnych probiotík VEGA Maďar Marián
1/0505/19 2019 2021 The effect of application of autochthonous bee probiotic lactobacilli on the pollen carrier on the immune status and quality of products of honey bees VEGA Mudroňová Dagmar
1/0050/19 2019 2022 SK: Regenerácia defektov kĺbovej chrupky pomocou inovatívnych biomateriálov VEGA Petrovová Eva
1/0529/19 2019 2021 Influence of environmental mastitis agents on the formation and degree of oxidative stress in dairy cows and ewes VEGA Zigo František
Number of records in database: 10
Page 1 of 1
Skip to content