Reg. No. Year From    Year To    Project / grant name     Scheme Project leader
EAFP Grant 2018 2019 Virtual Atlas of Natural Drugs Iné Kurhajec Slavomír
VEGA 1/0398/18 2018 2022 SK: Analýza bielkovín krvného séra pri hodnotení vnútorného prostredia a diagnostike ochorení zvierat VEGA Pošivák Ján
004UVLF-4/2018 2018 2020 SK: Príprava učebných textov a implementácia nových didaktických prostriedkov vo výučbe histológie a embryológie v študijnom programe všeobecné veterinárske lekárstvo KEGA Almášiová Viera
012UVLF-4/2018 2018 2020 SK: Biofyzikálne metódy v medicíne – dobudovanie experimentálnej časti predmetu KEGA Staničová Jana
009UVLF-4/2018 2018 2020 Technical equipment modernization of parasitological laboratory and creation of permanent preparation and study materials for e-learning KEGA Halán Miloš
1/0439/18 2018 2021 SK: Analýza efektu povrchového antigénu (doména III proteínu E) vybraných flavivírusov na bunky neurovaskulárnej jednotky a syntéza inhibičného peptidu voči doméne III ako potencionálnej terapeutickej látky VEGA Bhide Katarína
1/0060/18 2018 2020 SK: Vplyv elektromagnetickej radiácie počas prenatálneho vývoja potkanov na niektoré tkanivá a orgány z morfologického aspektu VEGA Cigánková Viera
765423-MANNA-H2020-MSCA-ITN-2017 2018 2022 Joint Doctorate in Molecular Animal Nutrition H2020 Bhide Mangesh Ramesh
1/0112/18 2018 2020 SK: Sledovanie imunologických vlastností nových potenciálnych probiotických laktobacilov v in vitro a in vivo podmienkach pri infekcii Campylobacter jejuni u kurčiat VEGA Karaffová Viera
1/0398/18 2018 2021 Analysis of blood serum proteins in the evaluation of the internal environment and diagnosis of animal diseases VEGA Nagy Oskar
Number of records in database: 27
Page 2 of 3
Skip to content