Reg. No. Year From    Year To    Project / grant name     Scheme Project leader
APVV-0165-15 2016 2019 Study of immune mechanism for decreasing of presence Campylobacter jejuni in intestine of poultry after application of probiotics APVV Levkut Mikuláš
21/GSD/2016 2016 2017 SK: Chalkóny inhibujúce signálnu dráhu NF-κB ako potenciálne protinádorové liečivá Iné Takáč Peter
1/0176/16 2016 2018 Genotoxic and cytotoxic effects of neonicotinoid insecticides VEGA Dianovský, prof. MVDr., PhD. Ján
013UVLF-4/2016 2016 2018 Building collections of medicinal plants for educational purposes of pharmaceutical botany, production of medicinal plants and pharmacognosy KEGA Eftimová Jarmila
008UVLF-4/2016 2016 2018 Implementation of interactive education in practical anatomy of study program Pharmac KEGA Vdoviaková Katarína
1/0929/16 2016 2018 SK: Neinvazívna mikro-Ramanova a SERS analýza farbív a kolorantov použitých v kultúrno-historických artefaktoch na báze papiera: Nie je čierna ako čierna. (atRAM@Nt) VEGA Strejčková Alena
1/0929/16 2016 2018 Non-invasive micro-Raman and SERS analysis of dyes and colorants used in paper-based cultural and historical artifacts: There is no black like black. (atRAM@Nt) VEGA Strejčková Alena
003UVLF-4/2016 2016 2018 SK: Základy ekológie a aplikovaná ekológia pre študentov UVLF KEGA Hromada Rudolf
1/0115/16 2016 2018 SK: Riadená regenerácia parodontu a propofolová kontinuálna intravenózna anestéza u pacientov ASA III a IV VEGA Capík Igor
1/0103/16 2016 2018 Brassinin and its derivatives as potential antitumor drugs VEGA Pirník Zdenko
Number of records in database: 33
Page 2 of 4
Skip to content