Reg. No. Year From    Year To    Project / grant name     Scheme Project leader
1/0018/16 2016 2019 SK: Molekulové mechanizmy antiproliferatívneho účinku chalkónov u nádorov mliečnej žľazy: in vitro štúdia VEGA Takáč Peter
1/0705/16 2016 2018 SK: Vplyv mikroskopických vláknitých húb a ich sekundárnych metabolitov na kvalitu a bezpečnosť vajec VEGA Jevinová Pavlina
1/0858/16 2016 2018 The negative impact of selected xenobiotics at the larval stage of the honey bee (Apis mellifera) VEGA Legáth Jaroslav
1/0575/16 2016 2018 Immune response of intestinal mucous in chickens with modulated organic Zinc and challenged with Eimeria spp. VEGA Levkut Martin
1/0562/16 2016 2018 Modulation of immune system of mucous intestine of chickens infected with Campylobacter spp. VEGA Levkut Mikuláš
1/0061/16 2016 2018 The comparison of genetic variability in environmental and clinical samples selected medically important opportunistic parasitic infections VEGA Luptáková Lenka
1/0785/16 2016 2018 The nutritional regulation of the quantity and composition of dairy cow milk VEGA Maskaľová Iveta
2/0120/16 2016 2018 SK: Voľne žijúce prežúvavce ako potenciálny rizikový faktor prenosu rezistentných parazitov medzi chovmi malých prežúvavcov VEGA Molnár Ladislav
1/0358/16 2016 2018 Modulation of gut microbiocenosis and immune response of honey bees using probiotic lactobacilli in a new application form VEGA Mudroňová Dagmar
1/0046/16 2016 2018 SK: CAM-alternatívny zvierací model pre štúdium biomateriálov VEGA Petrovová Eva
Number of records in database: 33
Page 3 of 4
Skip to content