Year Category
Publication
2017 AFD TUREK, Peter - REGECOVÁ, Ivana. Tatársky biftek a zdravotná bezpečnosť : [Tartar steak and health safety] In: Bezpečnosť a kontrola potravín : Zborník prác z XIV. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou na CD nosiči. 1. vyd. Nitra : SPU, 2017. ISBN 978-80-552-1649-2, CD-ROM, s. 246-249.
2017 AFD SEMJON, Boris - MAĽA, Pavel - REITZNEROVÁ, Anna - MARCINČÁK, Slavomír - ANDRAŠKOVÁ, Tatiana. Vplyv balenia na zmenu farby syrov počas zrecieho procesu : [Effect of packaging on color changes during ripening process] In: Bezpečnosť a kontrola potravín : Zborník prác z XIV. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou na CD nosiči. 1. vyd. Nitra : SPU, 2017. ISBN 978-80-552-1649-2, CD-ROM, s. 184-187.
2017 AFD BÍREŠ, Jozef. Aktuálny stav zdravotnej bezpečnosti a kvality potravín na Slovensku : [Current state of health safety and food quality in Slovakia] In: Bezpečnosť a kontrola potravín : Zborník prác z XIV. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou na CD nosiči. 1. vyd. Nitra : SPU, 2017. ISBN 978-80-552-1649-2, CD-ROM, s. 9-12.
2017 AFD ANDRAŠKOVÁ, Tatiana - MAĽA, Pavel - PAŽÁKOVÁ, Janka - SEMJON, Boris - VÝROSTKOVÁ, Jana. Komplexné hodnotenie vzoriek bryndze z obchodnej siete : [Complex assessment of physico-chemical properties of bryndza samples purchased in commercial network outlets] In: Bezpečnosť a kontrola potravín : Zborník prác z XIV. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou na CD nosiči. 1. vyd. Nitra : SPU, 2017. ISBN 978-80-552-1649-2, CD-ROM, s. 147-149.
2017 AFD DIČÁKOVÁ, Zuzana - DROTÁROVÁ, Mária - DUDRIKOVÁ, Eva - VÝROSTKOVÁ, Jana. Porovnanie bielkovinových frakcií v mliekach a mliečnych nápojoch elektroforetickou metódou : [Comparison of protein fractions in milk and milk drinks by electrophoretic method] In: Bezpečnosť a kontrola potravín : Zborník prác z XIV. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou na CD nosiči. 1. vyd. Nitra : SPU, 2017. ISBN 978-80-552-1649-2, CD-ROM, s. 164-171.
2017 AFD MAĽOVÁ, Jana - SEMJON, Boris - VÝROSTKOVÁ, Jana - MAĽA, Pavel - ANDRAŠKOVÁ, Tatiana. Senzorické posudzovanie masla z obchodnej siete : [The sensory evaluation of a butter from slovak store] In: Bezpečnosť a kontrola potravín : Zborník prác z XIV. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou na CD nosiči. 1. vyd. Nitra : SPU, 2017. ISBN 978-80-552-1649-2, CD-ROM, s. 176-179.
2017 AFD VASIĽ, Milan - ELEČKO, Juraj - FARKAŠOVÁ, Zuzana - ZIGO, František. Rezistencia voči antibiotikám u koaguláza pozitívnych stafylokokov izolovaných z ovčieho mlieka v regióne východného Slovenska : [Resistance to antibiotics in coagulase-positive staphylococci isolated from sheep's milk in eastern Slovakia] In: Bezpečnosť a kontrola potravín : Zborník prác z XIV. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou na CD nosiči. 1. vyd. Nitra : SPU, 2017. ISBN 978-80-552-1649-2, CD-ROM, s. 189-194.
2017 AFD VÝROSTKOVÁ, Jana - REGECOVÁ, Ivana - LAUKOVÁ, Andrea - DUDRIKOVÁ, Eva - MAĽOVÁ, Jana - SEMJON, Boris. Výskyt zástupcov čeľade Enterobacteriaceae v ovčích a kozích syroch : [Occurrence of the representants of the family Enterobacteriaceae in ewes and goats cheeses] In: Bezpečnosť a kontrola potravín : Zborník prác z XIV. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou na CD nosiči. 1. vyd. Nitra : SPU, 2017. ISBN 978-80-552-1649-2, CD-ROM, s. 195-197.
2017 AFD BARTKOVSKÝ, Martin - MARCINČÁKOVÁ, Dana - REITZNEROVÁ, Anna - HUDÁK, Marek - KOVALÍK, Pavol - KLEMPOVÁ, Tatiana - ČERTÍK, Milan - MARCINČÁK, Slavomír. Účinok skrmovania 10 0.000000ermentovaného krmiva na profil mastných kyselín a kvalitu tuku prsnej svaloviny kurčiat : [Effect of feeding of 10 % prefermented feed on fatty acid profile and quality of fat of chicken breast] In: Bezpečnosť a kontrola potravín : Zborník prác z XIV. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou na CD nosiči. 1. vyd. Nitra : SPU, 2017. ISBN 978-80-552-1649-2, CD-ROM, s. 207-210.
2017 AFD ROBA, Pavol - JEVINOVÁ, Pavlína - POPELKA, Peter - KORÉNEKOVÁ, Beáta. Sledovanie fyzikálno-chemických zmien v priebehu zrenia mäsa pštrosov : [Observation of physico-chemical changes during ripening of ostrich meat] In: Bezpečnosť a kontrola potravín : Zborník prác z XIV. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou na CD nosiči. 1. vyd. Nitra : SPU, 2017. ISBN 978-80-552-1649-2, CD-ROM, s. 237-241.
Number of records in database: 141
Last database update: 07. 11. 2023 12:52:23
Page 1 of 15
Skip to content