Year Category
Publication
1988 AFD BÁLENT, Pavol - LEŠNÍK, František - KORIM, Peter - VRTIAK, Otto Jaroslav. Antigény spojené s nádorom pri enzootickej bovinnej leukóze. In: Veterinárna onkológia ’88 - Zborník súborných referátov z III. veterinárskych onkologických dní. Košice 1988. Košice : ÚEVM, 1988. s. 41-52.
1988 AFD BOBÁK, Ladislav - LEŠNÍK, František - BÁLENT, Pavol - KOPKA, Michal - MUDROŇOVÁ, Dagmar - DANIHELIS, T.. Možný vzťah BLV k iným chorobám ako je enzootická bovinná leukóza : [Possible relation of BLV to other diseases as enzootic bovine leukosis.] In: Abstracts of the 3rd Veterinary Oncological Days in Košice with Foreign Participation. Košice 1988. 1988. s. 34-37.
1988 AFD TAKÁČOVÁ, I. - ČÍŽEK, Milan - FORGÁČ, Ondrej - VILČEK, Štefan - KAPITANČÍK, Bohuslav - HARVAN, O.. Izolácia plazmidov z neznámych kmeňov laktobacilov. In: Zborník VII.seminára mladých vedeckých pracovníkov " Problémy veľkochovu HZ vo vzťahu k biotechnológiám". Košice, 8.-9.júna 1988. 1988. s.
1988 AFD KAPITANČÍK, Bohuslav - HARVAN, O. - ČÍŽEK, Milan. Antitumorový a antimetastatický účinok Lactobacillus casei. In: Zborník referátov III.veterinárskych onkologických dní. Košice, 1.-3.júna 1988. 1988. s. 80-81.
1988 AFD ČÍŽEK, Milan - KAPITANČÍK, Bohuslav - HARVAN, O. - GAŠPAR, Vladimír. Kolonizácia slizníc tráviaceho traktu teliat. In: Zborník referátov VII.sympózia o problematike trop.vet.medicíny. Košice, 24-27.V.1988. 1988. s. 50-53.
1988 AFD IVANKO, Štefan - BLAHOVEC, Ján - ŠLESÁROVÁ, Ľudmila - ŠULÍK, Emil - VAŠKO, Ladislav - KORÉNEK, Marián - STRAPÁČ, Imrich. Hydrolyzovateľnosť a peptické produkty hydrolýzy rastlinných proteínov enzýmom tráviaceho traktu zvierat. In: VII. Medzinárodné sympózium o MMK, Brno, 10.-12. októbra 1988. 1988. s. 1-18.
1988 AFG GYULAI, František - MARCIN, Andrej - SOROKOVÁ, Martina. Cryopreservation of rumen protozoa : [Kryoprezervácia bachorových protozoa] In: Cryobiology (CRYO88). Cryobiology. 1988. ISSN 0011-2240, Vol. 25, č. 6(1988), s. 568.
1988 AFH GULOVIČ, Juraj - LEVKUT, Mikuláš - PANCÁK, J. - LEŠNÍK, František - BÁLENT, Pavol. Morfológia nadvemenných lymfatických uzlín dojníc pri enzootickej bovinnej leukóze : [Morfology of supramammary lymph nodes in dairy cows with enzootic bovine leukosis] In: . Abstracts of the 3rd Veterinary Oncological Days in Košice with Foreign Participation. Košice 1988. 1988. s. 96-97.
1988 AFH JURČINA, Alfonz - LEŠNÍK, František - BÁLENT, Pavol - LEVKUT, Mikuláš - BÁRD, Alexander. Príprava antigénu pre imunodifúznu diagnostiku leukózu hydiny : [Preparation of antigen for immunodifussion diagnosis of poultry leukosis] In: . Abstracts of the 3rd Veterinary Oncological Days in Košice with Foreign Participation. Košice 1988. 1988. s. 70-71.
1988 AFH KORIM, Peter - LEŠNÍK, František - BÁLENT, Pavol - GULOVIČ, Juraj. Výskyt nádorov pri hovädzom dobytku vo Východoslovenskom kraji : [Occurence of tumors in the cattle in the district of East Slovakia] In: . Abstracts of the 3rd Veterinary Oncological Days in Košice with Foreign Participation. Košice 1988. 1988. s. 98-99.
Number of records in database: 26778
Last database update: 07. 11. 2023 12:52:23
Page 2634 of 2678
Skip to content