Študijný program:     

Informácie o študijnom programe v akademickom roku
  


Ľutujeme, pre daný akademický rok sme nenašli požadované informácie. Informácia je buď nedostupná, alebo dočasne nie je dostupný akademický informačný systém.
Vyberte prosím iný akademický rok.

Skratky:
- Profilový predmet študijného programu
CRŠ: centrálny register - portál VŠ
ZS: zimný semester
LS: letný semester
P: prednášky
C: cvičenia
Rozsah::
h: hodín za týždeň
s: hodín za semester
d: dní za semester
t: týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah „hodín za týždeň“.
Ukončenie::
Z: zápočet
ZS: zápočet a skúška
SS: štátna skúška
OB: obhajoba záverečnej práce
Skip to content