Študijný program:  

Komisia pre vytváranie, úpravu a periodické hodnotenie ŠP trh a kvalita potravín, bezpečnosť krmív a potravín, hygiena potravín, rodinný farmár
P.č. Priezvisko, meno, tituly Organizácia
1.Marcinčák Slavomír prof. MVDr. PhD. (predseda)Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
2.Božíková Renáta Ing. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
3.Dudriková Eva doc. MVDr. PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
4.Falis Marcel doc. MVDr. PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
5.Herich Róbert prof. MVDr. PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
6.Jevinová Pavlina MVDr. PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
7.Korim Peter doc. MVDr. PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
8.Kožárová Ivona doc. MVDr. PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
9.Marcin Andrej doc. MVDr. Bc. CSc. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
10.Mojžišová Jana Dr. h. c. prof. MVDr. PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
11.Mudroň Pavol prof. MVDr. PhD. Dip. ECBHM Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
12.Naď Pavel doc. MVDr. PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
13.Nagy Jozef prof. MVDr. PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
14.Novotný Jaroslav doc. MVDr. PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
15.Pipová Monika doc. MVDr. CSc. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
16.Popelka Peter prof. MVDr. PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
17.Tomko Martin MVDr. PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
18.Gadúsová Gabriela MVDr.
19.Hudák Marek MVDr. Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov
20.Kačmár Adrián MVDr.
21.Karahuta Jaroslav MVDr. Národná rada Slovenskej republiky
22.Keľo Patrik MVDr. Keľo a synovia, s. r. o.
23.Kohút Marián Ing. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
24.Reľovský Slavomír Ing. Zväz chovateľov oviec a kôz
25.Repovský Miroslav Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (študent)
26.Somorovská Sarah Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (študent)
Dátum poslednej zmeny v databáze: 25. 10. 2023

Pre niektoré študijné programy sú komisie pre vytváranie, úpravu a periodické hodnotenie študijných programov spoločné. Zaradenie študijných programov v komisiách je nasledovné:
1. ŠP bezpečnosť krmív a potravín, ŠP trh a kvalita potravín, ŠP rodinný farmár a ŠP hygiena potravín
2. ŠP kynológia, ŠP vzťah človek-zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii a ŠP pohoda a ochrana zvierat
3. ŠP náuka o živočíchoch, ŠP všeobecné veterinárske lekárstvo (SJ, AJ) a ŠP veterinárna sestra (SJ, AJ)
4. ŠP farmácia
5. Študijné programy tretieho stupňa

DF - denná forma, EF - externá forma, SJ - slovenský jazyk, AJ - anglický jazyk

Skip to content