Názov: Zastosowanie kortykosteroidów w okulystice malych zwierzat : [Using of corticosteroids in ophthalmology of small animals]
Zápis: TRBOLOVÁ, Alexandra. Zastosowanie kortykosteroidów w okulystice malych zwierzat : [Using of corticosteroids in ophthalmology of small animals] In: Onkologia i sterydoterapia w praktyce lekarza weterynarii, 25-26 wrzešnia 2010, Lublin : 1. vyd. Lublin : Uniwersytet Przyrodniczy w Lubline, 2010. nestr.
Rok vydania: 2010
Kategória: AFA - Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Autori:TRBOLOVÁ Alexandra0 %
Vydanie: Onkologia i sterydoterapia w praktyce lekarza weterynarii, 25-26 wrzešnia 2010, Lublin
nestr.
Vydavateľ: Uniwersytet Przyrodniczy w Lubline
Číslo vydania: 1. vyd.
Miesto vydania: Lublin
Krajina vydania: Slovensko
Oblasť výskumu: neuvedená
Jazyk: poľský
Skip to content