Názov: Intraokulárne nádory - nočná mora oftalmológa.
Zápis: TRBOLOVÁ, Alexandra. Intraokulárne nádory - nočná mora oftalmológa. In: Nejčastější chyby a omyly v onkologii malých zvíŕat. Hradec Králové, 9. - 10.říjen 2010 : Hradec Králové : Prion, s.r.o., 2010. ISBN 978-80-87157-04-6, s. 84-85.
Rok vydania: 2010
Kategória: AFA - Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Autori:TRBOLOVÁ Alexandra0 %
Vydanie: Nejčastější chyby a omyly v onkologii malých zvíŕat. Hradec Králové, 9. - 10.říjen 2010
S. 84-85
Vydavateľ: Prion, s.r.o.
Miesto vydania: Hradec Králové
Krajina vydania: Česká republika
ISBN:978-80-87157-04-6
Oblasť výskumu: neuvedená
Jazyk: slovenský
Ohlasy:
2012: [4] Vrbovská, T. - Kováčová, Z. Dopplerov efekt – história a využitie vo veterinárnej oftalmológii. In InfoVet. ISSN 1335-1907, 2012, roč. XIX, č. 6, s. 235 – 237.
Skip to content