Názov: Klinický prístup k oftalmologickému pacientovi s exoftalmom.
Zápis: TRBOLOVÁ, Alexandra. Klinický prístup k oftalmologickému pacientovi s exoftalmom. In: Nejčastější chyby a omyly v onkologii malých zvíŕat. Hradec Králové, 9. - 10.říjen 2010 : Hradec Králové : Prion, s.r.o., 2010. ISBN 978-80-87157-04-6, s. 86-88.
Rok vydania: 2010
Kategória: AFA - Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Autori:TRBOLOVÁ Alexandra0 %
Vydanie: Nejčastější chyby a omyly v onkologii malých zvíŕat. Hradec Králové, 9. - 10.říjen 2010
Sborník XVIII.: Výroční konference ČAVLMZ
S. 86-88
Vydavateľ: Prion, s.r.o.
Miesto vydania: Hradec Králové
Krajina vydania: Česká republika
ISBN:978-80-87157-04-6
Oblasť výskumu: neuvedená
Jazyk: slovenský
Ohlasy:
2015: [4] CAPÍK, Igor. Zdravotné problémy chrupu hlodavcov a králikov. In Infovet. - 2015. ISSN 1335-1907, 2015, roč. 22, č. 6, s. 247-253.
2012: [4] CAPÍK, Igor - SZAKÁLOVÁ, Ivana - STREDANSKÁ, Adriana. Choroby zubov hlodavcov, králikov a možnosti ich terapie. In Veterinářství. - 2012. ISSN 0506-8231, 2012, roč. 62, č. 3, s. 171-175.
2012: [4] Vrbovská, T. - Kováčová, Z. Dopplerov efekt – história a využitie vo veterinárnej oftalmológii.In InfoVet. ISSN 1335-1907, 2012, roč. 19, č. 6, s. 235 – 237.
Skip to content